Kembehandling mot snytbagge upphör

Den 1 november 2023 upphör det sista tillståndet att använda kemiska medel för skydd av barrträdsplantor mot angrepp av snytbagge. Sedan några år tillbaka ges inga nya tillstånd.

När snytbaggen gnager av barken runt stammen, dör plantan. Skadorna är svårast de tre första säsongerna efter avverkning. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Kemikalieanvändning i arbetet med att skydda skogsplantor mot snytbaggeangrepp är i praktiken nästan redan utfasat. Sedan några år tillbaka ger Kemikalieinspektionen inga nya godkännanden av kemiska medel i detta syfte och endast några få procent av barrträdsplantorna har behandlats kemiskt de senaste åren.

Det planteras årligen omkring 400 miljoner barrträdsplantor i Sverige. Hälften av dessa skyddsbehandlas i plantskola mot snytbaggeangrepp. Efter 2010 har icke-kemiska beläggningsskydd som fysiskt skyddar plantans stam tagit över som dominerande skyddsmetod. Under 2022 användes kemiska skyddsmedel på endast tre procent av de svenska barrträdsplantorna, enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Certifieringsorganisationen Svenska FSC har varit drivande i processen att avskaffa kembehandlingen och 2020 infördes förbud mot kemiska medel mot snytbagge för FSC- och PEFC-certifierade skogsägare.

Den 1 november 2023 tas alltså nästa steg, när inget kemiskt medel längre är godkänt som behandling mot snytbaggen. 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste