LRF: Vildsvinstammen måste minska

ASF. I en debattartikel i Aftonbladet skriver Palle Borgström, ordförande för LRF att vildsvinstammen i Sverige måste minska med 90 procent, och ger sju konkreta förslag. 

"Genom dessa åtgärder kan regeringen och riksdagen effektivt minska vildsvinsstammen och hantera den pågående krisen med afrikansk svinpest samtidigt som vi tryggar vår livsmedelsproduktion och skyddar våra skogar och marker. Men tiden är knapp och vi har inte råd med fler felbeslut från politikens sida.", skriver Palle Borgström, ordförande för LRF, i en debatt i Aftonbladet. Foto: Carolina Wahlberg

I debatten skriver Palle Borgström att populationen av vildsvin har exploderat från drygt hundra till över 300 000 vildsvin, sedan början av 80-talet, då Jordbruksutskottet ansåg att en viss vildsvinsstam kunde accepteras efter att djur rymt från inhägnader. Något som fått stora konsekvenser för jordbruket med förstörda skördar och nu senast med den afrikanska svinpesten.

"Dagens politiker kan inte ta ansvar för det som hände på 80-talet, men de kan ta ansvar för det nuläge vi befinner oss i.", skriver Palle.

I debatten i Aftonbladet föreslår LRF därför sju konkreta åtgärder riktade till regeringen och riksdagen för att komma till rätta med vildsvinspopulationen och risken för smittspridning av ASF:

 • Ekonomisk kompensation för de akut drabbade är av yttersta vikt för att säkerställa en framgångsrik smittbekämpning. Jordbruksverket och försäkringsbolagen måste skyndsamt identifiera de som är berättigade till ersättning och se till att utbetalningarna sker snabbt och smidig.
   
 • Jaktlagstiftningen från 1987 är omodern och otillräcklig för att hantera det ökande antalet vildsvin i Sverige. En ny lagstiftning måste prioritera samhällets behov av en trygg livsmedelsproduktion och energiförsörjning. Denna förändring kräver en modern syn på viltstammen och sätta samhällsintresset före nöjesjakt. Det inkluderar ändringar av bestämmelserna om skyddsjakt på vildsvin, användning av drönare med kameror för effektiv övervakning av grödor och jakt i samband med tröskning.
   
 • Vi bör ta efter framgångsrika exempel från andra länder, som Belgien, och tillåta användningen av stora fällor och fångstredskap som är godkända i andra EU-länder och Norge. Detta kommer att öka effektiviteten i bekämpningen av afrikansk svinpest.
   
 • Inför en premie för att öka avskjutningar av vildsvin i Västmanlands län och andra gränsnära län. Beloppet för avskjutning av vuxna suggor bör vara särskilt högt, eftersom det ger snabb och önskvärd effekt. Premierna bör finansieras genom att öka viltskadeanslaget eller att använda medel från viltvårdsfonden. Detta kommer att uppmuntra ökad avskjutning av reproduktiva vildsvin.
   
 • Etablera en tydlig definition av åtel som gäller i hela landet för att underlätta beslutsfattande kring förbud mot utfodring som bidrar till ökningen av vildsvinsstammen.
   
 • Staten måste ta ansvar för finansiering av transport och destruktion av vildsvin som inte kan konsumeras om avskjutningen ökar.
   
 • Säkerheten kring avfallshantering måste omedelbart förbättras för att förhindra smittspridning av bland annat afrikansk svinpest. Kommunernas hantering av återvinning och miljöfarligt avfall behöver därför ses över.

Inga nya fall

Under den dagliga presskonferensen som hölls under onsdagen hade SVA inga nya provsvar att presentera. Jägare hade fortsatt att söka, men inte heller hittat några döda djur under dagen. Man fortsätter att förbereda sig för helgens större sökinsats.

Under pressträffen kom det frågor om hur stor del av den smittade zonen som hittills sökts av en första gång. Något som ännu inte går att säga, då sökinsatserna varit riskbaserade.

– Man har sökt i områden där man vet att vildsvin håller till. Sedan har man fokuserat på kärnområdet och närområdet runtomkring, sa Maria Noremark biträdande Statsepizootolog på SVA.

Enligt henne går det inte att säga när allt är genomsökt en första gång. Det är ett kontinuerligt och upprepande arbete som pågår. 

– För i stora delar i området är ingen idé att söka i över huvudtaget. Där går det knappt att komma fram och där finns inte vildsvinen heller. Det finns också stora hyggen som inte heller är aktuella att söka i. Så man söker på specifika platser där man vet att det finns vildsvin, sa Börje Adolfsson insatschef vid Jordbruksverkets operativa avdelning i Fagersta.

Hur stor den levande vildsvinspopulationen är inom zonen vill Jordbruksverket inte gå ut med i nuläget. Foto: Mostphotos

Invänta siffror

Det kom även en fråga om man registrerar observationer av levande vildsvin i området. Enligt Börje förs det ingen statistik över detta, men att man har koll på vart det finns levande vildsvin. På frågan om hur stor den levande populationen av vildsvin är inom kärnområdet, svarade Börje:

– Det finns en siffra, men jag vill inte säga något nu. Det är bättre att vi väntar och får de korrekta siffrorna.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste