Om ersättningar och läget i skogen

ASF. När LRF Kött arrangerade ett lunchmöte med ASF på agendan, kommenterade bland andra landsbygdsministern det senaste om ersättning för drabbade lantbrukare och skogsägare.

Både landsbygdsministern och Jordbruksverket påminde om att det är lika viktigt att ett ersättningssystem blir korrekt utformat som att det är på plats snabbt. Foto: Mostphotos

Peter Kullgren, landsbygdsminister, vill se ett ersättningssystem på plats så fort som möjligt, men betonade också vikten av att det blir rätt utformat.
− Det är rätt att vi reder ut det här i botten så att vi inte ger en massa besked som sedan inte visar sig stämmer. Vi ska göra det här både fort och rätt, det är så klart målsättningen och Jordbruksverket har ingen annan inställning än det. Vad gäller djurbesättningar så är det enklare att sätta ett pris, vi är mer vana där. Enligt den här lagstiftningen så är det de som lider direkt ekonomisk skada som ska få ersättning.

− Ett utbrott av Afrikansk svinpest i Sverige är något som många fruktat men också varit förberedda på. Det gick en kall kår genom kroppen när man fick samtalet från en allvarsam statssekreterare att nu har det hänt, säger Peter Kullgren, landsbygdsminister, på ett lunchmöte arrangerat av LRF Kött. Foto: Isabella Odmark

− Utifrån det kan man tycka att det låter väldigt enkelt och förhoppningsvis så kommer vi landa ner i att det blir tydligt vem som har rätt till ersättning och vem som inte har det. Men jag kan egentligen inte säga så mycket mer just nu än att jag hoppas att det så snart som möjligt ska komma besked. Jag vet att man inom myndigheterna arbetar hårt med ersättningsfrågan och förhoppningsvis kan man snart komma med ett besked som lugnar den delen, säger Peter Kullgren.

Vem kan bli ersättningsskyldig?

Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket, förtydligade varför det är viktigt att ersättningssystemet blir rätt från början.

− Som Peter Kullgren sa så är det ett väldigt stort intresse för hur man arbetar med ersättningsfrågorna. Jag vill poängtera att det vi tittar väldigt noga på nu är hur står eventuella utvidgningar av ersättningar i epizootilagen mot EU:s statsstödsregler. Anledningen till att det är så viktigt är att om Sverige skulle inrätta något som går mot statsstödsregelverket då är det inte staten Sverige som står ersättningsskyldig utan den som har fått ersättningen. 

Utmaningar för skogsbruket

Mellanskogs hållbarhetschef Marie Wickberg poängterade att det är viktigt att även skogsägarna är med i debatten om ersättningar. Hon redogjorde även för utmaningar för skogsbruket som uppstått på grund av utbrottet av ASF. 

Mellanskog presenterade statistik om restriktionszonen: 657 skogsägare, varav 229 är medlemmar i Mellanskog. Två skogsbolag: Sveaskog och AB Karl Hedin. 36 procent av skogen ägs av fysiska personer. Foto: Mellanskog

· Virke vid väg och i skogen: ”Vi hör från myndighetshåll att man är på den bollen och att man förstår vikten av att det här virket måste komma ut inom en rimlig framtid.”

· Kassaflöde och likviditet för skogsägarna: ”Vi försöker jobba med det genom att betala förskott och vi kontrakterar fortfarande i de här områdena även om vi inte befinner oss ute i skogen.”

· Hantering av granbarkborren: ”Här får man också skilja på lång och kort sikt. Om man kan begränsa och stängsla in restriktionsområdet så tror vi att hanteringen av granbarkborre kommer att fungera även framgent. Men kommer det här bli långvarigt och sprida sig vidare över stora områden så kommer vi naturligtvis ha stora problem med att hantera två stora utmaningar samtidigt, alltså afrikansk svinpest och angrepp av granbarkborre.”

· Inställda skötselåtgärder och avverkningar: ”Det kan bli problem på längre sikt. Det riskerar att sänka produktiviteten och också så klart påverka kassaflödet för skogsägarna.”

· Långsiktiga konsekvenser: ”På lång sikt riskerar vi mer dramatiska konsekvenser, både för enskilda skogsägare och försörjning till industrin, vilket vi än så länge klarar.”

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades söndag den 24 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste