Så blir licensjakten på varg 2024

Länsstyrelserna har fattat beslut om hur många vargar som får skjutas i 2024 års licensjakt. Totalt tillåts 36 vargar att fällas, fördelat på fem län och sex revir i de södra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena.

Totalt 36 vargar får skjutas i årets licensjakt som startar den 2 januari 2024. Foto: Mostphotos

De län som får licensjakt på varg 2024 är Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro (två revir) och Södermanland. Sex vargar i respektive revir får skjutas. Det kan jämföras med förra vinterns licensjakt då tilldelningen var 75 vargar. Resultatet blev 57 fällda vargar.

Det blir alltså ingen vargjakt i vinter i exempelvis Gävleborg, Dalarna eller Skåne. I Gävleborg finns det 48 vargar och i Dalarna 73, enligt länsstyrelsernas senaste uppskattningar. I Skåne finns det tre etablerade vargrevir.

− Länsstyrelsen Gävleborg förvaltar länets vargstam aktivt och den senaste inventeringen visar att vi nu ligger på en nivå nära det förvaltningsmål som beslutats för länet. I dagsläget finns det andra län som har en högre täthet av vargrevir och licensjakten kommer att fokuseras till de områdena, säger Simon Viklund, vilthandläggare vid enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg, i ett pressmeddelande.

− Givet att vi har färre vargar i Dalarna än vad som anges i vårt förvaltningsmål, samtidigt som vi ser en högre koncentration av vargrevir i Mälardalsområdet, har vi beslutat att inte genomföra någon licensjakt på varg i Dalarna vintern 2024, säger Caroline Dickson, chef på enheten för vilt, Länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

− Licensjakten genomförs i de län som har tätast med vargrevir. Det finns län med fler revir än i Skåne. Därför är licensjakt inte aktuell i Skåne 2024, säger Nils Carlsson, chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande. 

Vill se en mindre vargstam

Målet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Syftet är också att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor och tamdjur som lever i områden där reviren ligger tätt samtidigt som vargens bevarandestatus inte ska riskeras.

Under 2022 registrerades vargangrepp på 251 får i Sverige, varav 209 med konstaterat dödlig utgång, enligt statistik från SLU. Foto: Carolina Wahlberg

Landsbygdsminister Peter Kullgren kommenterade beslutet om vinterns licensjakt på sin Facebooksida: ”Som minister varken kan eller får jag uttala mig om länsstyrelsernas beslut men jag kan konstatera att regeringen vill se en betydligt mindre vargstam än den vi har idag. Det är just därför vi har justerat Naturvårdsverkets uppdrag om vargens referensvärde till att redovisa hur vi kan komma ner till den lägre delen av ett intervall på 170-270 vargar.”

209 får dödades 2022

Statistik från Naturvårdsverkets inventeringsperiod för 2022/2023 visar att det finns cirka 510 vargar i Skandinavien. Ungefär 450 av dem finns i Sverige. 

Under 2022 dödades i Sverige 209 får, 30 skadades och tolv saknas till följd av vargangrepp, enligt statistik från SLU. Flest får dödades i Västra Götaland (37), följt av Skåne (35) och Stockholms län (30). Varg dödade även tre nötdjur och skadade två.

Licensjakten startar den 2 januari 2024.

Licensjakt på varg 2024

Värmland (reviret Tjunken): 6 st

Västmanland (reviret Venabäcken): 6 st

Västra Götaland (reviret Ripelången): 6 st

Örebro (reviret Tångeråsa): 6 st

Örebro (reviret Villingsberg): 6 st

Södermanland (reviret Gryten): 6 st

Källa: Länsstyrelserna

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste