”Det här är ett maratonlopp”

ASF. Arbetet med att bekämpa Sveriges första fall av afrikansk svinpest (ASF) fortgår enligt plan. Under tisdagen har det bland annat fattats beslut om att låta otröskade spannmålsfält i kärnzonen stå kvar. 

Under tisdagen har förbränningsugnen i Fagersta varit i gång. Förbränningen sker i 1 000 grader och den lilla aska som blir kvar är visserligen helt ofarlig, men slängs ändå inte i naturen. Foto: Jordbruksverket

Från insatscentralen i Fagersta rapporterades under tisdagens presskonferens att dagen ägnats åt att förbränna vildsvinskadaver. Jägarna som jobbar med att söka efter kadaver har haft vilodag både måndag och tisdag, vilket enligt insatschef Helena Sixtensdotter var välbehövligt efter flera dagar av hårt arbete. 

Karl Ståhl är statsepizootolog på SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

– Man får tänka på att det här är ett maratonlopp, det är inget 100-meters-lopp. Vi ska hålla länge, det här kommer att pågå många månader. Därför är det viktigt att alla får vila sig ibland, inflikade statsepizootolog Karl Ståhl. 

Sökarbetet kommer att återupptas under onsdagen. 

Fält ska inte tröskas

Under tisdagen har det även hållits samverkanskonferens med bland annat berörda myndigheter och näringen. Här är olika ersättningsfrågor i fokus just nu och beslut har fattats om att låta otröskade fält med spannmål i kärnzonen stå kvar, för att locka vildsvinen att stanna i området. Drabbade lantbrukare uppmanas att söka ersättning för intäktsbortfall via Jordbruksverket. 

Det pågår även från Jordbruksverkets sida fortsatt dialog med ett antal olika exportmarknader, i syfte att få dem att acceptera regionaliseringsprincipen.

Av 47 hittade kadaver i restriktionszonen utanför Fagersta har 37 testats positivt för ASF. Att en del testats negativt beror helt enkelt på att vildsvin kan dö av andra orsaker än ASF. Det finns enligt insatsledaren även observation av levande till synes friska vildsvin inom kärnområdet. Vildsvinen på bilden hör dock inte hemma i restriktionszonen. Foto: Mostphotos

Inom kärnzonen

Summan av de positiva fallen av hittade kadaver är nu uppe i 37. 

– Det är fortfarande inom ett begränsat område och så länge det är så är vi väldigt glada. Men vi förväntar oss att det kommer dyka upp fall lite längre bort också, berättade Karl Ståhl och förklarade:

– Det vore nästan för bra att tro att allt skulle vara inom ett så koncentrerat område. Att det inte skulle ha kommit ut någonting utanför det där lilla området känns osannolikt. Men har vi riktig tur så är det så!

Ett positivt fall utanför kärnzonen skulle enligt statsepizootologen ändå inte betyda att eventuell instängsling av kärnzonen vore bortkastade resurser, eftersom det finns goda erfarenheter från andra länder där man gjort på liknande vis. 

Ökad uppmärksamhet

Karl Ståhl berättade även att det kommit in ovanligt många rapporter om döda vildsvin från andra delar av landet, vilket är helt enligt förväntan, eftersom intensiv mediabevakning av utbrottet i Fagersta ökar allmänhetens benägenhet att rapportera. 

Under de knappt två veckor som passerat sedan utbrottet i Fagersta blev känt, har det rapporterats in och provtagits nio döda vildsvin från olika delar av södra Sverige. Samtliga har testats negativa för ASF. Jämförelsevis rapporterades det under samma period i september 2022 in ett kadaver, eller 44 stycken första halvåret 2023. 

– Vi kommer ta in prov från samtliga rapporter vi får, men är det enstaka fall är det inte lika skyndsamt som om det är flera kadaver, sa Karl Ståhl. 

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste