Fler avverkningsanmälningar i augusti jämfört med 2022

Den totala avverkningsanmälda arealen under augusti ökade med hela 20 procent jämfört med augusti 2022. Jämfört med de senaste fem åren är det dock en ökning på endast två procent. 

Avverkningsanmälningarna ökar i augusti, men ligger på en stabil nivå vid en jämförelse med de senaste fem åren. Foto: Björn Schubert

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under augusti i år 26 017 hektar, en ökning med 20 procent jämfört med augusti 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 145 hektar, vilket kan jämföras med 1117 hektar augusti 2022, enligt statistik från Skogsstyrelsen. 

Variationerna mellan landsdelarna är stora. Jämfört med augusti 2022 märks stora skillnader i Norra Norrland (+81 procent) och Götaland (+59 procent), och minskningar i Södra Norrland (-17 procent) och Svealand (-13 procent).
En sammanställning av hela året, till och med augusti, visar att arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning har ökat med 19 procent jämfört med samma period 2022.

I Norra Norrland syns en ökning med 60 procent, i Södra Norrland en ökning med sju procent, i Svealand en minskning med tre procent och i Götaland en ökning med 31 procent jämfört med de första åtta månaderna 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första åtta månader de senaste fem åren är ökningen två procent. Jämfört med de senaste tio åren är ökningen tre procent. 

Avverkningsanmälningar

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera