SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas forskare inom trävetenskap

Geoffrey Daniel, professor emeritus i trävetenskap, tilldelas SLU:s stora förtjänstmedalj 2023. Hans forskning har fokuserat på vedfibrers uppbyggnad och han har haft ett tätt samarbete med massa- och pappersindustrin.

Geoffrey Daniel som har forskat om vedfibrers uppbyggnad tilldelas SLU:s stora förtjänstmedalj. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Geoffrey Daniel är verksam som seniorrådgivare vid SLU:s institution för skogens biomaterial och teknologi. Under sin karriär har han stått för internationellt högt ansedda insatser om ved- och massafibrers uppbyggnad på nanonivå, skriver SLU i ett pressmeddelande. Han har starkt bidragit till tillkomsten och driften av flera stora och framgångsrika samarbetsprojekt och forskningscentra. Daniel har samarbetat nära med näringslivet och säkerställt en långsiktigt god extern forskningsfinansiering. 

Hans verksamhet präglas av ett globalt engagemang som forskare och föreläsare, vilket har bidragit till att stärka SLU:s namn och anseende i flera länder, skriver SLU i sin motivering.

Forskat om skogsråvara

Vedens egenskaper påverkar skogsråvarans användbarhet inom olika områden och Geoffrey Daniel har haft betydande samarbeten med massa- och pappersindustrin och träskyddstillverkare. Dessa har handlat om energieffektiv bearbetning av trämaterial och giftfria behandlingar som ökar livslängden på träkonstruktioner utomhus. 

Han är också involverad i ett nytt forskningsfält som rör behandling av trä med mikrovågsstrålning. 

Tillsammans med sina medarbetare har han publicerat över 350 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenshandlingar och tekniska rapporter för industri.

”Geoffrey Daniels arbete har hållit en anmärkningsvärt hög internationell nivå under åren vid SLU … Och han lyfter passionerat fram trävetenskapens och träteknologins nyckelroll i ett ’grönt’, biobaserat samhälle och en cirkulär ekonomi.” skriver SLU.

 

SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser 2023

Stora förtjänstmedaljen: Geoffrey Daniel

Professor emeritus inom trävetenskap, forskning inriktad på att förstå hur vedfibrer är uppbyggda.

Förtjänstmedalj i guld: Lotta Berg

Professor i husdjurens miljö och hälsa, arbetat inom djurhållning, förebyggande djurhälsa och djurskydd.

Förtjänstmedalj i silver: Jonas Hentati Sundberg

Universitetslektor vid SLU:s institution för akvatiska resurser, forskning inriktad på hur olika arter påverkar varandra i havsekosystemen.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste