Sex nya fall och ett 50-tal tamgrisar ska avlivas

ASF. Under måndagen besökte landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) Västmanland, med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest (ASF). På eftermiddagen stod det också klart att sex nya fall konstaterats.

De lokala jägarna spelar en väldigt viktig roll i arbetet med ASF-bekämpningen. Under lördagen deltog tre jaktlag från Fagersta i sökandet efter döda vildsvin i smittområdet. Foto: Jordbruksverket 

– Från regeringens sida ser vi mycket allvarligt på den situation vi befinner oss i. Och vi har en stor förståelse för den oro som det här skapar. Det är viktigt att vi gör allting för att begränsa smittan, sa landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), vid en pressträff i Fagersta.

Han betonade vikten av restriktionerna, men också hur det påverkar.

Landsbygdsminister Peter Kullgren gjorde under måndagens ett flertal stopp i Västmanland, där han träffade personer som på olika sätt är berörda av ASF-smittan i Fagersta. Foto: Madeleine Rapp

– Det begränsar människors fria rörlighet, det begränsar företagande, det gör det svårt för skogsägare att få ut sitt timmer ur skogen och för lantbrukare att få ut sina grödor. Det är en allvarlig situation. Och det är hårda restriktioner men det är viktigt att inskärpa att de behöver följas. Alternativet till det är att smittan sprider sig allt mer och det blir ännu större områden som behöver läggas med restriktioner, sa han.

50-tal tamgrisar

Jordbruksverket är den myndighet som är operativt ansvarig för att bekämpa smittan. Man har satt upp en operativ ledningscentral i Fagersta. Där håller man på att bygga upp en provtagningscentral och en förbränningscentral som ska vara i gång under tisdagen.

Från myndigheten deltog överdirektör Jan Cedervärn, som kom med beskedet att alla tamgrisar i smittområdet måste avlivas, något om Jordbruksaktuellt tidigare skrivit om. Det ska röra sig om ett 50-tal grisar på fem gårdar.

– Det här är ett beslut som har fattats för att undvika risken att få in smitta i tamgrisbesättningar, vilket skulle kunna få förödande konsekvenser. Vi är medvetna om att de här restriktionerna och detta beslut är mycket ingripande för många människor och för vissa är det djupt ingripande. Men vår målsättning är alltså att avgränsa, isolera och bekämpa och då väljer vi att ta i för att kunna göra detta så snabbt som möjligt, sa Jan Cedervärn.

Grisar ska ersättas

Landsbygdsministern menade att det är nödvändigt beslut.

– Men självklart är det någonting som påverkar de bönder som har grisbesättningar i det här området. Jag beklagar djupt att de kommer behöva avliva sina djur. I sådana lägen finns det såklart regelverk kring ersättning till dem, sa Peter Kullgren.

Han sa att han under måndagens olika möten fått frågor om kommande ersättningar till dem som drabbats på olika sätt på grund av restriktionerna. Och att Jordbruksverket tittar på vad som eventuellt kan vara möjligt. Han menar att regeringen inte utesluter någonting, men inte heller kan utlova något.

– Det har knappt gått en vecka sedan vi fick in det provet som sedan visade sig bli positivt för afrikansk svinpest. Och även om vi har förberett oss i tio år på detta så var det inget som var väntat. Utan alla hos oss var nog lika chockade som alla här i Fagersta, sa Karl Ståhl, SVA. Foto: Emma Sonesson

Kommit via människa

Från SVA deltog statsepizootolog Karl Ståhl.

– Att det hamnade i Fagersta – det trodde vi aldrig. Och det är såklart ett hårt slag för kommunen och alla som bor här. Men ur ett bekämpningsperspektiv så gör det våra förutsättningar mycket bättre än om vi hade fått smittan någon annanstans i Sverige, till exempel i Skåne och Sörmland där det finns många vildsvin och mycket mer gris, sa Karl Ståhl och spånade lite kring hur smittan fått fäste:

– Det är långt, 100 mil, från närmsta smitta till Fagersta. Det är en människa som har fört med sig det, det har skett av misstag. Vi vet inte riktigt hur det har gått till. Men soptippen här i Fagersta är en centralpunkt. Kanske inte för att smittan har kommit in där men för att vildsvinen är där och det ska vi utnyttja till vår fördel. Så det kommer vara en del i bekämpningen.

Tackar lokala jägare

Han berättade vidare hur man jobbar för att kartlägga smittans utbredning.

– Som det ser ut i dag är det väldigt begränsat men det kan såklart bli större. Vi har otrolig hjälp av de lokala jägarna, utan dem hade vi inte klarat oss överhuvudtaget. Även samarbetet med kommunen och alla inblandade har varit väldigt bra och det är vi tacksamma för, sa Karl.

Han berättade om hur Belgien hanterat smittan och att det där tog ett år från att första djuret hittades till de sista dog. Sedan tog det ytterligare ett år till tills landet officiellt förklarades fritt från sjukdomen. Under hela den perioden fanns det någon form av restriktion i smittområdet.

– Initialt tror vi det är bra att vara strikta, vi har en stor osäkerhet och risken för spridning är hög. Sedan får vi titta på det senare om det finns vissa saker man kan släppa på och om man kan släppa på dem i vissa delar av det här området, sa Karl och avslutade:

– Det kommer vara ett långt arbete och vi måste vara uthålliga. Men jag tror vi har goda förutsättningar att klara det här på ett bra sätt om vi jobbar tillsammans.

Fört fram oro

Åsa Märta Sjöström, kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, deltog också på träffen och berättade om hur kommunen gått upp i stabsläge och jobbar intensivt tillsammans med Jordbruksverket. Hon berättade om hur hon i mötet med landsbygdsministern under dagen fört fram kommunens oro för alla människor som lever av jord och skog i området, och att de vill ha besked om någon slags ersättning.

– I övrigt vädjar vi till alla Fagerstabor att man ska följa restriktionerna och inte uppehålla sig i skogen, sa hon.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste