Jägare går in i det avspärrade området

ASF. Bekämpningen av spridningen av afrikansk svinpest, ASF, i det avspärrade området kring Fagersta går nu in i nästa fas. Jägare ska leta kadaver och skjuta vildsvin, men lösspringande hundar är förbjudna.

I onsdags konstaterade SVA att ett dött vildsvin i Fagersta var smittat med ASF. Dagen efter beslutade Jordbruksverket att ett närmare 100 000 hektar stort område spärras av och alla aktiviteter i skogen i området förbjuds. Foto: Mostphotos

− Första steget är att försöka hitta alla kadaver efter vildsvin som dött. Vi har beslutat om ett stort område med restriktioner, men vi tror inte att smittan finns i hela området. Därför vill vi kunna definiera vad som är kärnområdet. Dessutom vill vi hitta vildsvinskadavren som bär på smittan och få bort dem ur terrängen, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, till Jaktjournalen.

Intensiv jakt

Han säger att det viktigaste är att vildsvin från sjukdomens epicentrum absolut inte lämnar området och kommer i kontakt med vildsvin från andra områden. För att förhindra detta kan det bli aktuellt att sätta upp stängsel.

Bedömningen är att många av vildsvinen i populationen i Fagersta kommer att dö och de som eventuellt överlever måste skjutas. Vildsvinsjakten kommer även att intensifieras utanför det område som SVA och Jordbruksverket bedömer är kärnområdet för smittan.

Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, säger till Jaktjournalen att han tror att smittan ännu inte har spridits i hela det avspärrade området. Foto: Emma Sonesson

Buffertzon runt området

− Tanken är att skapa en buffertzon som är i stort sett tom på vildsvin. Meningen är att ett vildsvin från det smittade området som kommer ut därifrån inte ska träffa på andra, friska vildsvin och kunna smitta dem, säger Karl Ståhl, till Jaktjournalen. 

Buffertzonen kommer att bli minst några kilometer i radie runt Fagersta. Jägarna som kommer att leta kadaver och utföra jakten i smittans epicentrum och i buffertzonen kommer att utbildas i hur de ska undvika att sprida smittan.

− Det handlar om att de måste ha förståelse för vad som behövs för att undvika smittan, exempelvis hur viktigt det är att rengöra sina stövlar, var smittan finns, vad man ska undvika, hur man ska tänka. Det är korta och enkla saker, som jag tror att många jägare redan kan, säger Karl Ståhl.

Inga lösa hundar

Jägarna kommer inte att få använda ett av sina mest effektiva vapen – sina löshundar. Risken är att hundarna hade drivit ut vildsvinen ur det avspärrade området. Jobbet blir svårare men inte omöjligt, menar Karl Ståhl.

− Man har gjort olika i olika länder. Fällor har använts i en del länder och det har varit användbart. I Tjeckien lät man fält med majs stå kvar oskördade. Men det handlar främst om att ha duktiga jägare, säger Karl Ståhl till Jaktjournalen.

Det kan bli aktuellt att lägga ut mat åt vildsvinen för att de inte ska lämna området. Dock inga stora mängder mat som ökar risken att vildsvin från andra områden blir lockade.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste