Lägsta skogsgödslingen på 60 år

Mellan 2021 och 2022 sjönk gödslingen av skogsmark med 77 procent till en nivå som Sverige inte haft sedan kvävegödsling av skog i stor skala inleddes i början av 1960-talet.

Kvävegödsling ger bra resultat om den utförs i en välskött medelålders eller äldre barrskog som har slutit sig. Beräknad tillväxtökning är 10 till 20 kubikmeter per hektar i sådana fall, enligt Skogsstyrelsen. Foto: Mostphotos

Under 2022 gödslades 9900 hektar produktiv skogsmark i Sverige. Året innan gödslades 42 700 hektar, vilket innebär en minskning med 77 procent. Orsaken är den kraftiga prisökningen på gödselmedel under 2022 som i sin tur är en följd av kriget i Ukraina. Detta enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

− Minskad gödsling ett enskilt år väntas inte få mätbar effekt för skogens tillväxt och potentiell avverkning. På längre sikt kan gödsling på 2022 års låga nivå innebära minskad virkesproduktion, säger Göran Hallsby, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Om gödslingen på 2022 års låga nivå fortsätter under tio års tid, skulle det kunna innebära tre till sex miljoner kubikmeters lägre skogstillväxt, enligt Skogsstyrelsens beräkningar. 

Under de senaste 20 åren har den gödslade arealen varierat. Som lägst (förutom 2022) var den 13 800 hektar under 2002 och som högst 80 400 hektar 2010.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste