Afrikansk svinpest har påträffats i Fagersta

Afrikansk svinpest har bekräftats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats sydost om Fagersta.

 

Afrikans svinpest har påträffats i Fagersta. Myndigheter och jägarorganisationer arbetar nu tillsammans för att kartlägga smittspridningens omfattning. Tillträde i det drabbade området kommer vara förbjudet. Foto: Mostphotos

Sedan den 25 augusti har sju vildsvin upptäckts döda inom ett avgränsat område i närheten av Fagersta. Prover från ett ytterligare vildsvin håller på att skickas in till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt). Myndigheterna som är involverade arbetar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittspridningen, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. 

- Den beredskapsplan vi har sedan länge sätter vi nu i verket. Vi tar också del av erfarenheter från andra länder som har varit i motsvarande situation, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

- I dagsläget vet vi inte hur smittan kommit in men det är ett långväga hopp från närmaste smittade område i Europa och vi utgår därför från att det har skett genom människor och inte vildsvin. Det sker just nu en omfattande smittspridning i Europa. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen och det är vår nationella målsättning, säger Karl Ståhl på SVA.

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via www.rapporteravilt.sva.se.

Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Fakta:

Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar europeiska vildsvin och grisar med allvarliga klinisk sjukdom (feber, blödningar, vinglighet, dålig matlust) och död oftast in om en vecka.
Sjukdomen drabbar inte människor.
Sjukdomen finns inom Europa sedan 2007 och EU sedan 2014.

Sedan introduktionen till EU har smittan spridits kontinuerligt i vildsvinspopulationen med en hastighet om cirka 1-2 km per månad och dessutom har ett flertal hopp i smittspridning skett där smittan plötsligt dykt upp långt (flera hundra kilometer) från tidigare smittade vildsvinspopulationer eller i grisbesättningar. Smittan finns nu hos vildsvin och tamgrisar i ett flertal länder i centrala, östra och södra Europa. Mer om detta finns att läsa i SVAs senaste lägesbild Epidemiologisk lägesbild: Afrikansk svinpest 23 augusti 2023 (sva.se) Smittade grisar och vidsvin har virus i alla delar av kroppen med högst virushalter i blod. Smittan kan spridas med direktkontakt mellan smittade och friska grisar och indirekt med förorenade material, personer, fordon och foder. I rått och fryst kött kan virus överleva länge (månader).

Inom EU finns ett regelverk hur sjukdomen hanteras på både tamgrisar och vildsvin. Bland annat är det inte tillåtet att utfordra tamgrisar eller åtla vildsvin med okokt matavfall eller animaliskt protein.

Källa: Jordbruksverket

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste