Virkesbrist och nedläggning av sågverk väntar enligt Danske Bank

Sågverken miljardinvesterar samtidigt som avverkningarna i de svenska skogarna minskar framöver. Danske Bank spår att stor brist på virke och nedläggningar av sågverk blir följden.

Sågverken rekordinvesterar samtidigt som avverkningarna ska minska. Var ska virket komma ifrån, frågar sig Danske Bank. Foto: Pär Andersson

− Vår sammanställning pekar på att sågverken ökar kapaciteten med tio procent de närmaste åren. Det innebär ett ökat timmerbehov på upp emot fem miljoner kubikmeter, men frågan är var det timret finns, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank, på bankens hemsida.
I Danske Banks senaste rapport ”Skog och Ekonomi” redovisas skogsbranschens planerade investeringar under 2023 samt Skogsstyrelsens analys (SKA22) för svensk skog. Sågverken investerar rekordsumman 4,1 miljarder kronor i ökad kapacitet och förädling av skogsprodukter samtidigt som den långa perioden av ökade uttag ur skogen är över och avverkningspotentialen kommer att minska. 

Ny verklighet för skogsbruket

Störst omställning blir det i Götaland med ett sänkt avverkningsutrymme på cirka fyra miljoner kubikmeter, en minskning med tio procent. Danske Bank menar att nya och kommande EU-regler om skyddande av skogsmark och biologisk mångfald också påverkar framtida uttag eftersom Sverige ska lagra mer kol i skogen.

− Sågverken har haft bra lönsamhet och det är därför naturligt att de investerar i sin verksamhet. Men med brist på timmer utmanas lönsamheten. Vi spår en konsolidering på marknaden med uppköp men också nedläggningar, säger Johan Freij. 

”Svenskt skogsbruk står inför en ny verklighet de kommande åren”, sammanfattar Danske Bank.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Klimathoppet fälldes av granskningsnämnden, men av fel anledning

LEDARE Det finns en tilltagande vilja i miljörörelsen att jämställa koldioxid och metan från till exempel bioenergi, djur och mat med koldioxid och metan från utvinning och förbränning av fossila bränslen. Det är så dumt att man lätt kan bli stum av förundran och har svårt att ta det på allvar. Även i public service dyker sådana uttalanden upp ibland. Det är ytterst viktigt att vi inte låter de normaliseras.

Kommentera