Virkespriserna uppåt andra kvartalet

Leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved ökade under andra kvartalet 2023 jämfört med årets första kvartal. Priset på sågtimmer ökade med knappt tre procent och massavedspriset gick upp med drygt sex procent.

Sågtimmerpriset ökade under andra kvartalet 2023 med drygt nio procent jämfört med samma period 2022, enligt statistik från Skogsstyrelsen. Foto: Mostphotos

Störst ökning av sågtimmerpriset syns i Norra Norrland och Svealand, med en ökning med knappt en procent. Sågtimmerpriset i övriga delar av landet var i stort sett oförändrade. I Norra Norrland ökade massavedpriset med 13 procent medan det i resten av landet ökade med omkring fem procent, detta enligt statistik från Skogsstyrelsen. 

Tydlig ökning jämfört med 2022

Även vid en jämförelse med motsvarande kvartal 2022 är det uppåt för virkespriserna. Totalt i landet ökade sågtimmerpriset med drygt nio procent. I Svealand syns en ökning med tolv procent medan Norra och Södra Norrland samt Götaland ökade med nio procent.

Massavedpriset ökade sammantaget i landet med hela 40 procent i jämförelse med andra kvartalet 2022. Störst ökning även där står Svealand för med knappt 55 procent, därefter Södra Norrland och Götaland med 46 respektive 33 procents prisökning. Norra Norrland visar en ökning av massavedspriserna med drygt 31 procent jämfört med samma period 2022.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 25 augusti 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Klimathoppet fälldes av granskningsnämnden, men av fel anledning

LEDARE Det finns en tilltagande vilja i miljörörelsen att jämställa koldioxid och metan från till exempel bioenergi, djur och mat med koldioxid och metan från utvinning och förbränning av fossila bränslen. Det är så dumt att man lätt kan bli stum av förundran och har svårt att ta det på allvar. Även i public service dyker sådana uttalanden upp ibland. Det är ytterst viktigt att vi inte låter de normaliseras.

Kommentera