Ny stockmätningsteknik i Sveriges alla sågverk

Från och med 1 augusti är toppformtalsmatrisen helt utfasad för förstaledsaffärer vilket innebär att alla sågverk med stockmätning nu har övergått till mätramsfub.

En utmaning på vägen har varit att varje mätplats är unik vilket inneburit att utrustningstillverkarna har behövt göra individuella lösningar för alla mätplatser. På vissa platser har utrustningen funnits med sedan 80-talet. Foto: Biometria

Förändringen innebär att bestämningen av sågtimmerstockars fastvolym (m3fub) via toppformtalsmatris (matrisfub) är ersatt av direkt fastvolymbestämning i mätramar, vilket kommer göra inmätningarna noggrannare.

− Våra mätplatsägare har behövt investera i ny mjukvara och utrustning och de har behövt göra vissa anpassningar av sina volymsberäkningar. Men mätutrustningen blir både noggrannare och mer framtidssäkrad för framtida krav, säger Mats Johansson. Foto: Biometria

− Utfasningen av matrisfub gör att vi höjt kvaliteten i mätningen och sågverken har bättre kontroll på sina volymer vilket bland annat ger bättre utbytesberäkningar och bättre överensstämmelse med skördarmätt volym. Spridningen i mätningarna kommer att gå ner och Biometria får lättare att kontrollera och justera mätningen, säger Mats Johansson, chef för Strategisk utveckling på Biometria, i ett pressmeddelande.

För mätplatsägarna har utfasningen krävt investeringar, i vissa fall i helt nya mätramar, men med den fördelen att mätutrustningen nu har uppdaterad mjuk- och hårdvara och är framtidssäkrad för nya krav.

Ersätts med topprotsmätning

Vid stockmätning av fastvolym i mätramar genom den nu utfasade modellen (matrisfub) har oftast endast längd och toppdiameter mätts varefter fastvolymen beräknats med hjälp av toppformtalsmatriser. Matriserna har inte gett, sett över större virkesmängder, systematiska fel men enskilda partier har visat sig kunna avvika så att virkesmätningslagens krav inte klarats. Biometria har därför under ett par år arbetat tillsammans med utrustningstillverkare och mätplatsägare för att kunna fasa ut toppformtalsmatriserna och ersätta dem med topprotmätning i mätramarna (mätramsfub).

Även mätning som avser tillägg och avdrag till grundprislistan ingår i den ersättningsgrundande volymbestämningen.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 15 augusti 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste