Sveriges virkesförbrukning minskade under 2022

Biometrias rapport för 2022 visar att den totala förbrukningen av rundvirke i den svenska skogsindustrin minskade med ca 1,2 miljon m3fub, från 77,0 miljoner m3fub 2021, till 75,8 miljoner m3fub 2022.

Biometria mäter in majoriteten av det virke som avverkas i Sverige. Fotograf: Jonas Clefström

Minskningen gällde främst sågverken medan massabrukens förbrukning var nästan oförändrad. Sågverkens förbrukning var ändock ca 1 miljon m3fub högre än 2020. En noterbar regional förändring var att massaindustrin i norra Sverige minskade sin förbrukning medan de i södra Sverige ökade förbrukningen.

Rundvirkesimport

Importen av rundvirke var relativt oförändrad, ca 6,3 miljoner m3fub. Sammantaget innebar detta att den totala förbrukningen av rundved med svenskt ursprung minskade från 70,8 miljoner m3fub 2021 till 69,5 miljoner m3fub 2022.

Biometria sammanställer årligen statistik över virkesförbrukningen i den svenska skogsindustrin, dvs massa- och skivindustri samt sågverk och trämekanisk industri. Virke till bränslesektorn ingår inte i sammanställningen.

Den förbrukade virkesvolymen fördelades på ca 33 procent tall (inklusive contorta), 57 procent gran, 8 procent björk och knappa 2 procent övrigt löv. Förbrukningen av Pinus contorta ökade kraftigt från 2021 till 2022.

− Eftersom Biometria hanterar data för nästan all virkesmätning i Sverige har vi en utmärkt möjlighet att ta fram tillförlitlig statistik rörande skogsbruket. Vi är rätt unika i världen i det avseendet, säger Lars Björklund, affärsutvecklare på Biometria, i ett pressmeddelande. 

I stort sett all virkesredovisning i Sverige, och merparten av virkesmätningen, går via Biometria som är en branschgemensam ekonomisk förening. Biometria har sedan 1985 på uppdrag av skogsindustrins branschorganisationer samlat in, bearbetat och redovisat statistik över virkesförbrukningen i landet.

 

Rapporten kan läsas i sin helhet här:
https://www.biometria.se/media/iugefh4w/skogsindustrins-virkesfoerbrukning-2018-2022.pdf

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 14 augusti 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste