Södra redovisar lägre resultat

Södra redovisar ett lägre resultat för det andra kvartalet 2023. Resultatet speglar det försvagade marknadsläget för Södras huvudprodukter. Det finns också en osäkerhet kring den globala utvecklingen framåt.

– Helåret 2023 är, och kommer vara, ett utmanande år som sätter oss på prov. Vår koncernstrategi innehåller viktiga förflyttningar för att stärka konkurrenskraften och förnya och förädla värdena på Södras 52 000 medlemmars skogsgårdar. I det långa perspektivet är utsikterna för våra huvudprodukter goda. Den underliggande efterfrågan på hållbara skogsbaserade produkter gynnas av den globala ekonomins tillväxt och skärpta klimatmål driver på omställningen mot en mer hållbar bioekonomi, säger Lotta Lyrå, vd för Södra.

 

Under andra kvartalet 2023 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 7 322 MSEK (8 953). Rörelseresultatet var 464 MSEK (2 325), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6 procent (26). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 13 procent (39) och soliditeten var 61 procent. Projektet "Effektivitet i världsklass” har under kvartalet nått effektivitetsvinster om 500 miljoner kronor per år.

Resultatet för det andra kvartalet är en konsekvens av marknadens avmattning, som har lett till lägre priser på Södras huvudprodukter. Utvecklingen speglar den allmänna trenden med svagare konjunktur, hög inflation och dyrare insatsvaror.

– Efter flera år av väldigt goda förhållanden upplever vi nu en tuffare tid med negativ utveckling av den globala ekonomin. Vi gör ett betydligt lägre resultat under andra kvartalet jämfört de senaste åren, men resultatet är stabilt i relation till marknadsförutsättningarna. Vi väntar oss att den globala utvecklingen kommer fortsätta under kommande kvartal och arbetar därför intensivt med det vi kan påverka för att förbättra effektiviteten och säkra en stark marknadsposition för Södras produkter även framåt, säger Södras vd Lotta Lyrå, i ett pressmeddelande.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 augusti 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste