Södra genomför bred virkesprishöjning

Södra genomför nu prishöjningar på flera virkessortiment. Exempelvis höjs priset på grantimmer och barrmassaved med tio respektive femton procent.

Tall- och grantimmer höjs med 50 kr/m³fub i grundpris och en marknadspremie införs på 30 kr/m³fub. Foto: Södra

Det är fortsatt en god efterfrågan på råvaran från familjeskogsbruket och Södras behov av virke bedöms vara stort under sommaren och hösten. Därför genomför Södra från och med i dag, den 29 maj, en bred virkesprishöjning. Prishöjningarna gäller flera virkessortiment och innebär att medlemmarna kommer få mer betalt för virket som de säljer till Södra, vilket stärker skogsgårdens lönsamhet. 

Exempelvis höjs priset på grantimmer inklusive marknadspremie med totalt 80 kronor per fastkubikmeter, vilket innebär en höjning med tio procent jämfört med tidigare grundpris. Motsvarande höjning för barrmassaved är 15 procent. 

Stora höjningar görs också inom energisortimenten. 2022 års stora efterfrågan på energiprodukter bedöms hålla i sig även under 2023 och Södra höjer därför grundpriset på bränsleved och grot (grenar och toppar) med närmare 50 procent. 

Historiskt höga virkespriser i Götaland

– Detta är ovanligt stora prishöjningar, vilket speglar marknaden framåt och den långsiktiga efterfrågan på familjeskogsbrukets produkter. Prishöjningarna innebär att vi nu har historiskt höga virkespriser i Götaland, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Samtidigt är det en ovanligt stor osäkerhet på den globala virkesmarknaden. Den globala turbulensen gör att läget kan vända snabbt, vilket Södra tar höjd för i sina prishöjningar.

– Vi bedömer att den höga efterfrågan kommer att hålla i sig under sommaren och det är viktigt att möta den med höga leveranser av råvara. Vi behöver också vara flexibla för att kunna agera mer snabbfotat i en tid och marknad med tvära kast, vilket är grunden till att vissa av prishöjningarna är tidsbegränsade, säger Peter.

Peter Karlsson som är affärsområdeschef för Södra Skog bedömer att den höga efterfrågan på virke kommer att hålla i sig under sommaren. Foto: Södra

Följande prisjusteringar gäller från och med 29 maj 2023:
•    Tall- och grantimmer höjs med 50 kr/m³fub i grundpris och en marknadspremie införs på 30 kr/m³fub. 
•    Klentimmer och kubb av tall och gran höjs med 40 kr/m³fub i grundpris och en marknadspremie införs på 30 kr/m³fub.
•    Massaved höjs med 40 kr/m³fub i grundpris och en marknadspremie införs på 30 kr/m³fub.
•    Bränsleved höjs med 140 kr/m³fub i grundpris.
•    Grotflis höjs med 65 kr/m³s stjälpt mått i grundpris. 

Observera att samtliga ovanstående marknadspremier endast gäller för kontrakt skrivna till och med 31 augusti 2023, påpekar Södra.

Vill du veta hur priserna ser ut just nu där du bor så kan man kolla på Södras hemsida.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 29 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste