Diskuterade aktuella skogsfrågorna med Naturskyddsföreningen

LRF Östergötland, Södra och Naturskyddsföreningen höll gemensam skogskväll för att resonera kring olika perspektiv i skogsfrågorna.

Enligt LRF Östergötland bjöd man in Naturskyddsföreningen för att ge sin bild av trakthyggesbruk och hyggesfritt brukande av skogen, metoder som behöver anpassas till den specifika platsen och som inte passar överallt. Foto: Björn Schubert. 

Under skogskvällen som hölls den 11 maj visade markägaren Lars Vikinge i Brokind upp sin skog och berättade om hur han producerar både virke och naturvärden på sin gård. Under mötet deltog även 20 naturintresserade personer från Naturskyddsföreningen, som lyssnade och ställde frågor kring ämnet. Även representanter från Södra deltog, tillsammans med Anna Åman från LRF:s regionkontor och Jonas Edlund skogsansvarig på LRF Östergötlands regionstyrelse. 

–  Samtal med allmänhet och intresseföreningar och kunskap om svenskt skogsbruk är nödvändigt om vi ska få ökad förståelse för våra näringar. Vi skogsägare drivs av ett stort engagemang och gör det vi tror på, säger Jonas ett pressmeddlande.

Trakthyggesbruk och hyggesfritt

En fråga som blev ett stort diskussionsämne under kvällen, var varför skogsägare bedriver trakthyggesbruk och hur intresset ser ut för hyggesfritt eller naturnära skogsbruk.

– Det handlar främst om ekologi. Naturen utvecklas genom störningar. Brand, insekter eller storm öppnar upp och släpper ner ljus, vilket är en förutsättning för att tall och många lövträdarter ska kunna etableras. Det är stor risk att det blir täta granskogar i ett hyggesfritt skogsbruk, ansåg Lars Vikinge.

Passar inte överallt

Enligt LRF Östergötland ökar intresset för hyggesfritt jordbruk, men de poängterar att det är frivilligt för skogsägarna och behöver anpassas efter förutsättningarna på den specifika platsen och att det inte passar överallt. De går till och med att bedriva både trakthyggesbruk och hyggesfritt på samma fastighet, vilket redan har gjorts genom åren med fröträd och skärmar.

”Ofta handlar diskussionerna om hyggen, men skogsbruket är så mycket mer. Skötsel i röjning och gallring är insatser för att forma skogarna och även i de insatserna bedrivs mycket naturhänsyn.” skriver LRF Östergötland. 

De skriver även att skogsbruket ofta möts av åsikten att skogen borde stå kvar och inte avverkas för klimatets skull. Men skogsägarna driver sitt företagande med naturen som bas och är som LRF anser tvungna att anpassa sitt brukande efter klimatet både nu och framåt. Att låta skogen stå är något som kan bli kontraproduktivt, enligt LRF Östergötland.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste