Bra ekonomi i skogsskötselåtgärder

Virkespriserna har stigit mycket det senaste året. I södra Sverige har massavedpriserna stigit med grovt sagt 50 procent. Timmerpriserna har, mindre imponerande, stigit i takt med inflationen. De rejält högre massavedpriserna motiverar en ny plan för skogsskötseln. Ta vara på tillfället.

Efter decennier med minst sagt medioker utveckling för virkespriserna är det välkommet för skogsägarna med en korrigering uppåt. Svag svensk krona och extremt stark efterfrågan på biprodukter från skogen, för bränsleframställning samt brännved förmår massavedsköparna att öppna plånboken.

Omgående gör de högre bränn- och massavedspriserna kalkylen för gallringar betydligt bättre. Det blir relativt sett mer kostsamt att inte gallra skogen för optimalt utbyte under beståndens omloppstid. Dock är det oavsett virkespris alltid en väldigt dålig idé att gallra för hårt. Då tappar beståndet för mycket i volymproduktion.

För den som vågar tro att det senaste årets uppvärdering av skogsråvaran är beständig kan väl utförda föryngringar och röjningar också sägas ha blivit mer lönsamma.

Det finns trots branschens mycket goda kunskap om effektiva, ståndortsanpassade föryngringar för många hyggen med dålig återväxt. Ofta beror det på en för extensiv skötsel och/eller en övertro på naturlig föryngring på för rik mark, där till exempel gräs, hallon eller örnbräken tar över. Det är mycket kostsamt att missa 5-10 års tillväxt på en misslyckad föryngring. Har du en yta där föryngringen gått i stå, ta tag i det. Ibland är en omstart med markberedning och plantering ett väldigt bra alternativ.

Skogsgödsling är en åtgärd som plötsligt blev tämligen ointressant när priset på handelsgödsel skenade inför och efter starten av kriget i Ukraina. Idag är situationen en helt annan, priset för handelsgödselkväve har fallit dramatiskt och är nu billigare än före kriget. Samtidigt medför dock den höga räntan att värdet blivit större av att gödsla bankkontot i stället för träden i skogen. När skogsgödsling har en bra kalkyl beror både på beståndets förutsättningar samt skogsägarens ekonomi och preferenser.

Ta dig tid i att kika igenom din skötselplan. Kanske finns det skäl att vara mer offensiv än du tänkte dig för ett år sedan. Låt oss hoppas att uppvärderingen av skogsråvaran är en långsiktig trend.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste