Mer förädlad björk i nytt och unikt växthus

Skogforsk ökar takten i förädlingen av björk till skogsbruket. Det sker genom en investering på cirka 18 miljoner kronor i ett nytt och unikt växthus för träd vid deras forskningsstation i Ekebo.

Det nya växthuset i Ekebo kommer även att användas i Skogforsks övriga förädlingsverksamhet. Den invändiga arean blir 1960 kvadratmeter (70 x 28 meter) och takhöjden åtta meter. Det tas i drift i augusti 2023. Foto: Mihály Czimbalmos, Skogforsk 

Växthuset blir också en del av kompetenscentrumet Trees For Me. Trees For Me, där Skogforsk är en av nästan 50 partners, koordineras från SLU och har som syfte att utveckla kompetensen i Sverige gällande snabbväxande lövträd, lövträmaterial och energi i en hållbar värdekedja.

– Växthuset blir ett kompetenscentrum för förädling av snabbväxande lövträd, främst björk. Vi får en miljö som gör det möjligt att korta tiden det tar att skapa en ny, förädlad trädgeneration. Det gör vi genom att få björken att blomma tidigare, det vill säga bara några få år efter att fröna har grott. Annars kan det ta upp emot 15 år, säger Thomas Kraft, förädlingschef på Skogforsk och platschef på forskningsstationen i Ekebo, i ett pressmeddelande.

Tidigare blomning

Förädlat frö tas fram i fröodlingar. En fröodling är en samling träd, med önskade egenskaper, som planterats på ett avgränsat område för att korsas. Fördelar med att anlägga fröodlingar i växthus är tidigare blomning, större frömängder och skydd från pollinering från oönskade träd i omgivningen. I växthus blir det också möjligt att styra temperatur samt tillgång på ljus och koldioxid, berättar Thomas Kraft.

– Historiskt har vi mest arbetat med tall och gran inom skogsträdsförädlingen. Nu vill vi bli bättre på att producera björkfrön och då behöver vi kunna studera blomning och frösättning i en kontrollerad miljö. Det får vi i växthuset där vi alltså kan styra klimatet, säger Thomas Kraft.

Anna Karlberg, forskningschef på Stora Ensos skogsdivision, sitter med i programrådet för Trees For Me. Enligt henne blir Skogforsks nya växthus nyckeln till framgång i kompetenscentrumet.

– Ja, att förkorta tiden för att ta fram nya trädgenerationer är mycket viktigt för hela förädlingsprogrammet för björk och därmed för Trees For Me. Så det här växthuset, med de möjligheter som det kommer att ge, ser jag som en mycket viktig investering, säger hon.

Kan bli nytt huvudträdslag

Enligt Urban Nilsson, professor i skogsskötsel på SLU och föreståndare för Trees For Me, kommer det nya växthuset att utgöra en nödvändig infrastruktur för att öka tillgången på förädlad björk. I förlängningen bör det kunna leda till att vi får ett nytt huvudträdslag i svenskt skogsbruk vid sidan av tall och gran, resonerar han.

– Det är när vi kan sätta förädlade plantor som björken kan nå samma volymproduktion som barrträdslagen över hela omloppstider. Förädlade plantor ger dessutom högre virkeskvalitet. Sammantaget skulle svenska sågverk därmed kunna förädla betydligt större volymer björktimmer än i dag. Det är i sin tur en förutsättning för att skogsägare ska vilja satsa på björk, säger Urban Nilsson.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste