Virkespriserna fortsätter uppåt

Under första kvartalet 2023 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2022. Priset på sågtimmer ökade med knappt 1 procent och massaved med knappt 4 procent.

Massavedspriset har i genomsnitt över landet ökat med 43 procent vid jämförelse med första kvartalet 2022. Foto: Mostphotos

Regionalt ökade sågtimmerpriset mest I Södra Norrland med knappt 5 procent följt av Norra Norrland med drygt 3 procent. I Götaland ökade sågtimmerpriset med drygt 1 procent medan det i Svealand var i princip oförändrat, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Störst ökning av priset på massaved finns i Södra Norrland och Svealand med 12 procent. Massavedspriserna i Norra Norrland ökade med 7 procent. I Götaland ökade massavedspriserna med knappt 1 procent.

Fortsatt uppgång vid jämförelse med första kvartalet 2022

Även när jämförelsen görs mot första kvartalet 2022 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med knappt 10 procent. Regionalt syns ökning med 13 procent i Norra Norrland och Svealand. Även i Södra Norrland och Götaland ökade priserna med 10 procent.

Massavedspriset ökade som helhet med 43 procent vid jämförelse med första kvartalet 2022. Ökningen var störst i Svealand med knappt 68 procent, därefter Södra Norrland och Götaland med knappt 44 respektive drygt 38 procents uppgång. I Norra Norrland ökade massavedspriserna med drygt 16 procent.

Förklaring:

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste