Var beredd på körskador

Krönika: I det svenska skogsbruket utgör körskador ett väldigt litet problem, men för den enskilde drabbade markägaren kan det ha en enorm påverkan. Att dessa skador uppkommer är inte heller ovanligt, men detta till trots är väldigt få markägare förberedda på den uppenbara risken att körskador någon gång kommer att ske.

 

Inom skogsbruket, kanske framför allt bland de privata markägarna, finns en bild av att körskador inte ska förekomma. I de bästa av världar hade detta varit sanningen, men skogsindustrierna måste gå på full fart året runt. Detta innebär att virke ska ut från skogen även under förfalloperioder som exempelvis tjällossningen. Det är under dessa besvärliga förhållanden som majoriteten av körskador uppkommer. Även ihållande regn, besvärliga jordarter och den mänskliga faktorn är ytterligare exempel på försvårande omständigheter som bidrar till att körskador i viss mån alltid kommer att förekomma.

I ett försök att minimera risken för körskador är det vanligt att markägare begränsar skogsbolagen och bara släpper in dem på sina marker under de perioder med bäst bärighet. Detta knep är något som definitivt fungerar för den enskilda, men om alla skulle göra på det sättet så skapar det en ohållbar situation. Detta då det skulle innebära att skogsbolagen bara hade kunnat avverka på privat mark under ett fåtal månader av året.

Konsekvenserna av körskador i terräng kan såklart vara stora och att åtgärda dessa är ofta väldigt svårt. Att däremot tillåta skogsbolagen att avverka när det passar dem innebär inte nödvändigtvis en högre risk för körskador. Det är istället mer troligt att planering och utförande görs mer grundligt när skogsbolagen själva får schemalägga åtgärden, något som skapar bra förutsättningar för en lägre förekomst av körskador och ett bättre resultat. Det är även så att flertalet skogsbolag är beredda att betala ett premium till de mark­ägare som ger tillåtelse att utföra åtgärden när det passar för bolaget. Därmed finns det pengar att tjäna för den markägare som är beredd att acceptera risken för körskador.

Hur stora konsekvenserna av körskador blir för dig som markägare handlar till stor del om hur förberedd du är. Att vara den markägare som är inställd på att körskador inte kommer ske är helt fel väg att gå, för när du väl har skador på din mark så står du ofta ganska handfallen. Hade du istället gjort upp med skogsbolaget innan avverkningen att de ska åtgärda eller kompensera för alla uppkomna skador, så hade du helt sluppit undan detta problem. Det innebär även att de ekonomiska konsekvenserna av skadorna lindras kraftigt.

Jag tycker att många markägare borde sluta vara så rädda för körskador och istället för att minimera risken fokusera på att minimera konsekvenserna. Kan markägare skjuta över ansvaret för uppkomna körskador på skogsbolagen så räddar de inte bara sin egen ekonomi, de skapar även ett ekonomiskt incitament för en noggrannare planering och ett bättre slutresultat. 

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades onsdag den 03 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste