Sveriges äldsta storskaliga limträbyggnad 100 år

I år är det 100 år sedan SJ beställde en konstruktion av limträ till centralstationen i Malmö vars banhall byggdes 1923. Det var en av de första stora leveranserna av limträ i Sverige och än i dag bärs taket upp av de eleganta, rödmålade limträbågarna.

Konstruktionen lyfter fram limträets beständighet och visar hur det tidlösa och framtidsorienterade materialet åldras med skönhet, skriver Svenskt trä i sitt pressmeddelande. Foto: Sören Håkanlind

I början av 1920-talet skedde en omfattande utbyggnad av järnvägen i Sverige och företaget AB Träkonstruktioner, nuvarande Moelven Töreboda AB, blev en betydande leverantör till SJ som 1923 beställde limträ till Malmö Centralstations banhall. Samma år byggdes även banhallen i Göteborgs Centralstation om till vänthall med en ny konstruktion i limträ. Två år senare beställde SJ ännu en limträkonstruktion. Den här gången till Stockholms Centralstation där den nya vänthallen med en spännvidd på 24 meter blev ett genombrott för den fortsatta satsningen på takkonstruktioner av limträ.                   

– Limträkonstruktionerna från 1920-talet, som vi ser på många av landets stationer än i dag, togs fram som en industriellt tillverkad produkt och blev tydligt profilskapande för stationerna. De fungerar som en länk mellan dåtid och nutid och bidrar till en attraktiv miljö̈ som är utformad med omsorg i både material och detaljer. Det är bevis på hållbart byggande som är än mer aktuellt i dag, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB, i ett pressmeddelande.

100 år gamla limträbalkar bär än i dag SJ:s stationshus u Malmö. Foto: Sören Håkanlind

 

Teknikutveckling

Teknikutvecklingen hos de svenska limträtillverkarna har under årens lopp lett fram till en mycket hög och jämn kvalitet på de svenska limträprodukterna. Digital teknik i kombination med maskinell bearbetning har på många sätt revolutionerat limträbranschen som i dagens läge ständigt har fullt upp med att mätta efterfrågan på limträ.

Även om det är 100 år sedan SJ gjorde sina första beställningar av limträ har intresset för materialet inte svalnat.

– En allt större medvetenhet kring hållbarhet har ökat intresset för limträ. Fler och fler inser materialets goda miljöegenskaper och de tekniska, konstruktionsmässiga, arkitektoniska och estetiska möjligheterna. Limträ är på många sätt med och formar framtidens hållbara samhälle där även byggandet och bevarandet av våra stationsmiljöer ingår, avslutar Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 april 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste