Götenehus varslar om nya uppsägningar

Hög inflation och stigande räntor har lett till en minskad efterfrågan på nya bostäder. Detta tvingar Götenehus Group att lägga ytterligare ett varsel om uppsägning som denna gång påverkar 65 medarbetare.

Detaljer och tidplan kring varslet utformas i nära samverkan med de lokala fackföreningarna. Foto: Götenehus

Det fortsatt utmanande omvärldsläget har en stor påverkan på hela den svenska bostadsmarknaden och leder till minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder. Bakom nedgången ligger hög inflation och stigande räntor vilket, i kombination med kostnadsökningar på byggmaterial, har gjort att Götenehus Group lagt ytterligare ett varsel om uppsägning för upp till 65 medarbetare. Varslet, som påverkar såväl produktionen som tjänstemännen, förväntas leda till minskade kostnader om 45 miljoner kronor på årsbasis.

Götenehus har nu lagt ut varsel på totalt 115 medarbetare det senaste halvåret. I oktober 2022 varslades 25 medarbetare, vid årsskiftet varslades ytterligare 25 igen och nu i slutet på mars alltså 65 till.

– Det här är något som det rådande läget tvingar oss att göra. Som vi tidigare har kommunicerat i samband med bokslutskommunikén, ligger nyförsäljningen på mycket låga nivåer vilket gör att vi måste anpassa verksamheten till dessa nya förutsättningar, säger Andreas Gustafsson, vd för Götenehus Group, i ett pressmeddelande.

Under förra året sålde Götenehus 222 bostäder, vilket kan jämföras med deras 623 som de sålde år 2021.

– Vi behöver minska kostnaderna, men samtidigt säkerställa att vi gör det på ett sätt som inte påverkar våra kunder. Parallellt med detta arbetar vi internt för att förstärka våra värdeskapande strukturer och aktiviteter. Alla insatser vi nu genomför syftar till att anpassa oss efter rådande marknadsförutsättningar men också till att ge oss bättre förutsättningar när konjunkturen väl vänder.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste