Så beroende var Finland av ryskt virke

Finlands import av flis och virke från Ryssland var ”all time high” 2020. I slutet på 2022 vara var importen obefintlig.

Foto: Björn Schubert 

Finska massabruk och sågverk har länge varit beroende av importerad skogsråvara för att kunna tillgodose sitt behov. Under 2021 var 23 procent av Finlands årsförbrukning av virke och flis importerat från grannländer. Åren 2018 till 2021 var deras importvolym över 11 miljoner kubikmeter virke per år, varav ungefär 50 procent var löv. Den utländska virkestillgången skulle dock komma att ändras drastiskt i början på 2022, skriver Wood Resources International, i ett pressmeddelande.  

Finlands import av träråvara från Ryssland sjönk dramatiskt 2022 efter många års aktiv handel mellan länderna. Den första januari 2022 stoppade Ryssland sin export av barrvirke för att stödja den inhemska skogsindustrin med träråvara till lägre kostnader. Lövträd och flis var undantagna från detta exportförbud men när Ryssland invaderade Ukraina bojkottade Finland, liksom de flesta europeiska länder, importen av ryska varor. Under kvartal tre 2022 var Finlands och Rysslands trävaruhandel nere på noll.

Det är framför allt Finlands massaindustri som tagit mest stryk av den minskade handeln med Ryssland. Företag har använt olika strategier för att komma åt mer massaved. Man använder bland annat mer finsk massaved, ersätter en del lövmassa med barrmassa och importerar mer massaved från andra länder. Under tredje kvartalet 2022 ökade importen huvudsakligen från Sverige och Baltikum men det har även kommit några virkes- och flistransporter från bland annat Brasilien, Sydafrika och Uruguay.

Finlands virkesimport 2022 minskade med nästan 60 procent från 2021. Utbudet av lövträ kommer sannolikt att minska ännu mer de närmsta åren. Finska massabruk kommer troligtvis öka andelen barrfiber i sin massatillverkning och hugga mer lövträd på finsk mark för att klara av att hålla uppe produktionstakten. Men kommer det räcka?

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste