Ett rekordstarkt 2022 följs av orosmoln i horisonten

Aldrig har skogsindustrin exporterat till ett så högt värde som 2022. Men orosmoln i form av höjda räntor, energipriser och osäkerhet på exportmarknaden hotar vid horisonten.

Det är framför allt de höga priserna på papper och kartong under 2022 som ledde till rekordsiffror för svensk export Bilden är tagen vid Fiskeby bruk. Foto: Christian Crelle Ekstrand

Det konstaterar Skogsindustrierna i sin senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” som summerar helåret 2022.

Under 2022 nåddes ett rekord i exportvärde om 182 miljarder kronor, som framför allt beror på höga priser på massa och papper. Som tillsammans stod för en ökning av exportvärdet från 109 miljarder till 136 miljarder kronor. Exportvärdet för trävaror hölls sig på samma nivå som 2021.

Trots att leveransvolymerna minskade, ökade exportvärdet för papper och massa 24 procent. Men i inledningen av 2023 har dock priserna på de flesta produkter sjunkit, samtidigt som leveranserna är fortsatt låga.

– Det är framför allt de höga priserna på papper och kartong som har lett till rekordsiffror för svensk export. Det är glädjande att 2022 bjöd på rekord, men samtidigt varar ingenting för evigt. Vi ser redan i dag tecken på avmattning med ett högt kostnadsläge samtidigt som aktiviteten på marknaden minskar, säger Daniel Eriksson, marknadsanalytiker papper och massa, Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Mars levererade stort

I rapporten framgår det även att produktionen av träråvaror är ovanligt hög och endast överträffas av rekordåret 2021. Mars månad 2022 bjöd på den högsta leveransen någonsin för en enskild månad.

– Året bjöd på många överraskande resultat, men de starka leveranserna för december var det som mot sluttampen överraskade allra mest. När efterfrågan från Egypten och Kina, som vi hade väntat på hela året, slutligen tog fart såg vi att lagren minskade kraftigt hos de svenska sågverken. Det finns dock stora frågetecken kring hur långsiktig utvecklingen är på dessa marknader, säger Christian Nielsen, marknadsanalytikerträvaror, Skogsindustrierna. 

Konjunkturen påverkar

”Det är tydligt att världsekonomin bromsar in i spåren av ökade kostnader och centralbankernas kraftiga svar på detta.” Skriver Skogsindustrierna i rapporten. De konstaterar att man i USA har höjt räntan från 0,25 till 4,75 procent. Och att ECB och Riksbanken höjt sina styrräntor från noll till tre procent. De skriver att det höga ränteläget sannolikt kommer bestå det kommande året eller till och med under flera år. Vilket troligtvis kommer påverka bostadsmarknaden och byggandet som båda till stor del påverkas av lånekostnader.

”Ett tydligt fall i byggandet både i Sverige och i andra länder är därför att vänta. Geopolitisk osäkerhet är ytterligare en faktor som väntas hålla tillbaka global tillväxt både i år och nästa år.” står det i rapporten.

Trävarumarknaden

  • Produktionen (18,7 miljoner m3) för 2022 var den näst högsta någonsin, endast överträffad av 2021.
  • Trots en successivt avmattande marknad har leveranserna av svenska trävaror hållit i sig. Svenska sågverk har aldrig förr levererat så stora volymer under en decembermånad.
  • Trots starka volymer under avslutning av 2022 var priserna klart lägre och närmade sig nivåer där det var oklart om de kunde möta ökande kostnader.
  • De europeiska marknaderna fortsätter att försvagas till följd av ökade kostnader.
  • Framåt slutet av 2022 har dock utomeuropeiska marknader ökat sin efterfrågan och lyckats kompensera för bortfallet från Europa.
  • Utbudet på världsmarknaden blir mer ansträngt efterhand som Ryssland får svårare att producera och leverera. Behovet av svenska trävaror för att förse världen med hållbara byggnadsmaterial förväntas öka på längre sikt.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste