En blandning av träd renar stadsluften bäst

Göteborgs Universitets nya studie har kartlagt vilket träd som är bäst på att rena luftföroreningar och vilket träd som är bäst på att fånga upp partikelbundna föroreningar.

Mätning av klorofyllinnehållet i blad med hjälp av en klorofyllmätare som kallas för SPAD. Mätningen görs med hjälp av ljus vilket innebär att bladet inte skadas. Foto: Jenny Klingberg

Forskare från Göteborgs universitet har samlat in blad och barr från elva olika träd som växer på samma plats i Botaniska trädgårdens arboretum (trädsamling) i Göteborg och analyserat vilka ämnen som de har fångat upp.

Totalt analyserades 32 olika föroreningar, varav en del är bundna till partiklar i olika storlek. Andra är i gasform. Det finns ett bevisat samband mellan exponering för luftföroreningar och en ökad risk för sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet och problem med luftvägarna.

Barr luftrenar på vintern

Jenny Klingberg, forskare i tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs botaniska trädgård. Foto: Ellinor Smederöd

– Våra analyser visar att olika trädarter har olika förmågor att ta upp luftföroreningar. Barrträd tar oftast upp mer gasformiga PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) än lövträd. En annan fördel med barrträd att de även fungerar som luftrenare på vintern, då luftföroreningshalterna vanligen är som högst, säger Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs botaniska trädgård, i ett pressmeddelande.

Forskarna såg också att barren fortsatte att ta upp luftföroreningar under flera år, vilket löv av naturliga skäl inte gör. Men lövträden hade andra fördelar. De var effektivare på att rena luften från partiklar, vilket tros bero på att bladen har en större yta som partiklarna kan fastna på.

– Det skilde mer mellan de olika arterna än vad vi hade trott. Allra bäst i testet var lärkträdet, som är ett barrträd som tappar sina barr varje höst. Lärken tog upp allra mest partikelbundna föroreningar, men var också bra på att fånga in gasformiga PAH:er, säger Jenny.

Kräver noggrann stadsplanering

Forskarna menar att det inte bara är att sätta i gång och fylla städernas gator med träd för att skapa en bättre luftmiljö för boende. Det finns ändå en rad faktorer som avgör nyttan. En noggrann stadsplanering behövs där olika trädarter blandas i planteringarna för att optimera luftreningen och väga den mot andra funktioner och nyttor av träden.

Läs den Vetenskapliga artikeln för mer information om studien.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

 
 
Artikeln publicerades onsdag den 08 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste