Avverkningsanmäld areal minskade 2022

Skogsstyrelsens statistik för avverkningsanmäld areal 2022 visar på en minskad anmäld areal jämfört med 2021. Statistiken avser produktiv skogsmark, fjällnära skog och ädellövskog.

Den minskade anmälda arealen behöver inte betyda att den faktiska avverkningen minskar i samma omfattning. Foto: Valdemar Jensen

Totalt anmälde och ansökte skogsägare om avverkning av 240 881 hektar skog under 2022, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2021.

Anmäld areal för föryngringsavverkning i normal skog (enligt 14§ SVL). Hela landet. År 2010-2022. Källa: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen fick in:

  • 58 261 anmälningar om föryngringsavverkning på sammanlagt 228 087 hektar under 2022, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2021. Den genomsnittliga arealen i anmälan om föryngringsavverkning var 3,9 hektar under 2022, vilket är något mindre än genomsnittet de tio senaste åren, som ligger på 4,1 hektar.
     
  • Ett minskat antal anmälningar för föryngringsavverkning i fjällnära skog. Anmäld areal under 2022 minskade med 57 procent jämfört med 2021 till enbart 5 707 hektar.
     
  • Ett minskat antal anmälningar om föryngringsavverkning i ädellövskog. Anmäld areal minskade till 915 hektar, vilket är 24 procent mindre än 2021.

Skogsstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande att den stora minskningen av anmäld areal i fjällnära skog bör ses i jämförelse med de föregående två åren. Historiskt sett är den ansökta arealen hög, vilket bedöms vara en effekt av Mark och miljööverdomstolens avgörande i maj 2020. Domen visar att skogsägare som har nekats tillstånd till avverkning har rätt till ersättning från staten, med motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde.

Anmälan om tillstånd till föryngringsavverkning samt avverkning för annat ändamål i ädellövskog och fjällnära skog samt anmälan om avverkning för annat ändamål i normal skog. Hela landet. År 2010–2022. Källa: Swedish Forest Agency

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste