Ny kunskap om granbarkborrarnas övervintring

I nuvarande utbrottsområde övervintrar knappt hälften av granbarkborrarna i trädens bark. Störst andel återfinns i granar med tjock bark, visar en ny studie från SLU och Skogforsk om granbarkborrarnas övervintring.

I studien har antalet levande granbarkborrar av den nya generationen som fanns kvar i träden på vintern räknats och jämförts med det totala antalet granbarkborrar som utvecklats i träden. Antalet granbarkborrar som lämnat träden har uppskattats genom att räkna kläckhål i barken. Foto: Skogsstyrelsen

Om granbarkborrarna övervintrar i barken eller i marken har betydelse för hur stor bekämpningseffekt man kan förvänta sig av en vinteravverkning. Inom nuvarande utbrottsområde (stora delar av Götaland respektive Svealand) övervintrade i medeltal knappt 50 procent av granbarkborrarna i barken, oavsett odlingszon. Studien omfattade även områden i norra Värmland samt Jämtland och där övervintrade en lägre andel i barken. Den lägre andelen i norr är sannolikt en anpassning till de kallare vintrarna i norr där barkborrarna riskerar att frysa ihjäl om de inte lämnar träden.

I studien jämfördes även andra faktorers påverkan på granbarkborrarnas val av övervintringsplats. De granar som hade störst andel granbarkborrar i barken var granar med tjock bark, granar som stod en bit in i skogen (ej i hyggeskanter) och granar som fortfarande hade en del gröna barr (blivit angripna sent på säsongen). Den viktigaste variabeln var barktjocklek som delvis berodde på trädens ålder – ju äldre träd desto tjockare bark. 

En grundförutsättning för att avverkning av angripna granar ska ha bekämpningseffekt är att det finns granbarkborrar i barken. Enligt denna studie kan man alltså förvänta sig lägst reduktion av antalet granbarkborrar vid vinteravverkning av unga bruna träd i hyggeskanter och högst reduktion vid avverkning av gamla gröna/brungröna träd inne i bestånd. Men skillnaden i medelvärden i andelen övervintrande granbarkborrar mellan olika trädkategorier är ganska liten och variationen stor. Det innebär i praktiken att det är betydligt viktigare att det finns mycket bark kvar på träden vid avverkningstillfället och att barken inte skalas av under upparbetningen, vilket oftast är fallet då barken inte är frusen.

Vill man läsa mer om granbarkborrens övervintring kan man gör det här: LÄNK

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste