Nystart för planteringsmaskinerna?

Flera pågående projekt kanske kan leda till planteringsmaskinens genombrott, men fortfarande kvarstår flaskhalsen kring en anpassad plantlogistik.

För att nå framgång krävs det att flaskhalsen med plantleverans och plantsystem blir löst, skriver Skogforsk. Foto: Plantma

Mekaniseringen av avverkning, terrängtransport och markberedning har haft en enorm betydelse för skogsbrukets produktivitetsutveckling det senaste halvseklet. Plantering utförs dock fortfarande med i stort sett samma metoder som för 50 år sedan, det vill säga manuellt. Trots att arbete med olika lösningar för maskinell plantering pågått sedan 1960-talet har ännu ingen maskin fått något ihållande genombrott, skriver Skogforsk i sin nyhetsartikel.

Anledningarna till att ingen planteringsmaskin fått något ihållande genombrott menar Skogforsk har att göra med i huvudsak två saker: Planteringsmaskinerna har haft tekniska barnsjukdomar i kombination med att det hela tiden varit god tillgång på duktig, kompetent, och högeffektiv utländsk arbetskraft. Detta har bidragit till att nästan 99 procent av alla planteringar sedan slutet på 90-talet utförts manuellt.

I takt med att tillgången på utländsk arbetskraft blir mer osäker motiveras teknikerna att skynda på utvecklingen och mekaniseringen för att kunna bygga framtidens planteringsmaskin. Just nu pågår tre parallella planteringsmaskin projekt där alla tampas med flera utmaningar. Den största handlar i huvudsak om plantornas logistik.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 02 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste