Ledare: EU kastar ut barnet med badvattnet

EU-parlamentet har beslutat om förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor vid 2035. Snart planeras motsvarande förbud för tyngre fordon. Det är ännu ett i den långa raden av beslut som väcker frågan om EU:s byråkrater och politiker alls lärt sig något av Europas energikris och kriget i Ukraina. Biobränslen är inte problemet. De är en del av lösningen. Det är den fossila energin som ska fasas ut.

– Den samlade påverkan av en elbil är större än från en bil som drivs med ett biodrivmedel som HVO. Det handlar alltså inte om ett beslut som i första hand ser till klimatpåverkan, skriver Svebios Vd Gustav Melin i en kommentar till EU-parlamentets beslut.

EU:s jakt på jord- och skogsbruket, som leder till minskad produktion är en skam. Det är övertydligt att minskad skogs- och jordbruksproduktion inom EU inte leder till miljö- eller klimatförbättringar. Det ökar importen generellt och globala användningen av fossila bränslen. Samtidigt gör det EU:s länder och medborgare svagare och mer sårbara.

Förhoppningen står till att nationer ignorerar eller på sydeuropeiskt vis förhalar implementeringen av EU-beslut. Sverige har en tradition att snällt dansa efter EU:s pipa. Det är oroande när oförståndet nått denna nivå i bland annat EU-parlamentet.

Skogsbranschen måste ta detta på större allvar. Det duger inte att fortsatt finansiera och legitimera miljörörelsen. Den ser inte helheten och blir aldrig nöjd. De spolar ut barnet med badvattnet.

Europas energikris har med övertydlighet visat det självklara: om man avvecklar bra produktion utan en genomförbar plan och genomförd ersättning av den, så ersätts den med en sämre produktion. Minskat skogsbruk och stopp för biobränslen leder till mer fossil energi och mer ohållbara byggmaterial. Frågeställningen ska såklart vara hur skogsbruket kan bidra mer, på även för miljön bästa sätt.

Skadan av dålig politik inträffar inte när politiken införs. Den börjar direkt den dag den skadliga politiken beslutas. Således begränsar EU-parlamentets beslut viktiga gröna investeringar redan från idag.

Bioenergibranschen inklusive skogsbruket står ännu en gång som förlorare i politiken, med byxorna nere. Det är hög tid för en haverikommission och ett totalt omtag i opinionsbildningen.
 

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste