Världens förlorade våtmarker motsvarar 6 gånger Sveriges yta

Stora mängder våtmarker har gått förlorade sedan 1700-talet. Men viktiga torvmarker finns fortfarande kvar.

Tinande permafrost och torka hotar kolbalansen i torvmarkerna. Foto: Gustaf Hugelius

Forskare från bland annat Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet har kartlagt utdikning och förändringar i markanvändning sedan år 1700 i totalt 154 länder. Den omfattande studien visar att 3,4 miljoner kvadratkilometer av jordens våtmarker dränerats av människor, vilket motsvarar någonstans mellan 21 och 35 procent. Det i sin tur motsvarar ett område ungefär lika stor som Indien eller mer än sex gånger Sveriges yta.

Stora lager koldioxid

Studien visar att förlusten av våtmarker globalt sett, överskattats av tidigare studier. Men Sverige och Finland sticker ut i Norra Europa, som ett område med allra störst förlust av skogsklädda torvmarker. Den typen av våtmarker som också bundit det största lager av atmosfärisk koldioxid. I andra delar av världen dominerar förlusten av andra typer av våtmarker, än i Sverige och Finland.

– Vi vet att utsläppen från svenska våtmarker, på grund av exempelvis utdikning, är stora. Ungefär en fjärdedel av Sveriges utsläpp kommer från våtmarker. Och merparten av dessa växthusgaser kommer från områden som dränerats för skogsbruk, säger Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Men trots resultatet från studien anser Gustav att den visat en positiv aspekt. 

– Våra resultat är trots allt till viss del positiva. De allra flesta av de nordliga torvmarkerna är relativt orörda av människor, främst i Nordamerika och Ryssland. Det är dessa våtmarker som över tid bundit upp allra mest koldioxid, säger Gustaf.

Paralella åtgärder krävs

Samtidigt ser man på sikt även ett nytt hot i form av klimatförändringarna. Där tinande permafrost och torka hotar kolbalansen i torvmarkerna.

– Den sammanlagda bilden är att flera parallella åtgärder behövs för att rädda våtmarkerna. Förutom att snabbt minska mänskliga utsläpp behöver vi skydda orörda våtmarker, arbeta för att fasa ut aktivt skogsbruk på dikade torvmarker och samtidigt restaurera dränerade våtmarker, säger Gustaf.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste