Lodjursjakten drar i gång 1 mars

Det blir den största lodjursjakten på 10 år i Sverige där totalt 201 lodjur får skjutas. I södra och mellersta Sverige har man blivit tilldelad 164 lodjur, i norra Sverige kommer 37 lodjur att få skjutas.  

Licensjakt får aldrig ske så att antalet lodjur i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet. Foto: Mostphotos

Enligt Naturvårdsverkets hemsida finns det i dag ungefär 1450 lodjur i Sverige, vilket är relativt mycket om man ser till referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Anledningen till att så många lodjur blivit tilldelade för 2023 års jakt har att göra med de två senaste årens stora popultationsökning.

Varje länsstyrelse förutom Gotland har fått ansvar över att själva besluta över hur många lodjur som ska få skjutas i sitt län. Det kommer att skjutas lodjur i 14 av Sveriges 21 län.

Södra Sverige:

I södra Sverige är det enbart Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län som beslutat om att fälla lodjur, de andra landskapen har valt att inte skjuta några. Totalt kommer de fyra länen att fälla 86 lodjur.

Östergötland 28

Jönköping 17

Kronoberg 9

Kalmar 32

Mellansverige:

I Mellansverige kommer det skjutas i alla län förutom i Stockholm. Totalt kommer 78 att skjutas.

Dalarna 17

Gävleborg 30

Värmland 10

Västmanland 7

Västra Götaland 8

Uppsala 4

Örebro 2

Norra Sverige:

I norra Sverige kommer det skjutas i alla län förutom Norrbotten. Totalt kommer 37 att skjutas

Västernorrland 12

Jämtland 21

Västerbotten 4

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste