Antalet efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer 2022

Med hjälp av Vägtrafikregistret har Larmtjänst tagit fram 2022 års statistik på efterlysta maskiner. Totalt efterlystes 231 entreprenadmaskiner, redskap och traktorer i Sverige. Av dessa var 161 maskiner/redskap och 70 traktorer.

Ej återfunna traktorer och entreprenadmaskiner/redskap. Källa: Larmtjänst

Av de 161 efterlysta maskinerna/redskapen har enbart 30 återfunnits under året. Det innebär att 131 maskiner/redskap, 81 procent, fortfarande är borta. Av de 70 efterlysta traktorerna har 23 återfunnits under året. Det innebär att 47 stycken, 67 procent, fortfarande är borta.

De fem maskintyper med flest efterlysningar. Källa: Larmtjänst

De efterlysta 161 entreprenadmaskinerna/redskapen under 2022 är en minskning med 21 procent jämfört med 2021. Antalet traktorer som efterlystes under 2022 var 70 stycken, en ökning med 3 procent jämfört med 2021.

– Det är bekymmersamt att så lite av godset anträffas. När det gäller oregistrerat gods är troligtvis förklaringen att mycket gods saknar märkning och därmed försvårar chansen till återfinnande eftersom man inte kan identifiera maskinen, säger Fredrik Lindstedt på Larmtjänst i ett pressmeddelande.

Att tänka på som maskinägare:

  • Ha koll på maskinens identitet. Fota av typskylten där serienummer anges.
  • Låt inte nycklarna sitta kvar när maskinen inte används.
  • Koppla på elektronisk startspärr om möjligt.
  • Använd spårutrustning, det ökar chansen för anträffande.
  • Tänk på hur maskinen står parkerad. Parkera gärna på ett sätt som gör det svårare att stjäla, ställ exempelvis skopor och likande framför.
  • Bevakning och god belysning försvårar för tjuven.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste