Ny stor virkesterminal skapar möjligheter för skogsägare

I vår öppnar en ny järnvägsterminal längs Inlandsbanan. Skogsterminalen som till ytan är bland de största i sitt slag i Sverige är tillgänglig för alla aktörer i branschen. Vilket kommer skapa möjligheter för skogsägare i regionen att välja effektiva och hållbara transporter med tåg.

Terminalen blir strategiskt placerad mitt i Sverige och bland de största i sitt slag. Foto: Inlandsbanan AB

Terminalen kommer ligga mellan Ytter- och Överhogdal och har fått namnet Hogdalterminalen. Den har planerats och byggts av Inlandsbanan AB och LoadEx.

Terminalverksamheten kommer att utgöras av upparbetning och lagring av skogsråvara med tillstånd att som mest hantera 200 000 m³ per år. LoadEx har flera kunder som väntar på att terminalen ska öppna och planen är att verksamheten ska vara i drift under våren 2023. Målsättningen är att verksamheten ska generera 200 tåg per år vilket sparar cirka en miljon liter diesel från lastbilstransporterna som annars hade krävts.

– Förutom den uppenbara klimatvinsten så är det en produktions- och arbetsmiljövinst för oss, våra underleverantörer och för våra kunder. Den har även en strategiskt väldigt bra placering, mitt i Sverige och i hjärtat av skogsproduktionsområdet, säger Mikael Martinsson, styrelseordförande LoadEx AB, i ett pressmeddelande.

Inlandsbanan AB ser också mycket positivt på den nya virkesterminalen.

– Vi på Inlandsbanan är glada att kunna medverka till att tillhandahålla en öppen terminal med järnvägsanslutning för skogsnäringen i regionen. Inlandsbanan har tillgänglig kapacitet och det här är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans med en kreativ entreprenör som LoadEx med små medel kan skapa förutsättningar för en effektiv och hållbar logistik som gynnar näringslivet och miljön i Norrlands inland, säger Otto Nilsson vd Inlandsbanan AB.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste