Efterfrågan på limträ i det storskaliga träbyggandet ökar

Efter flera rekordår bromsar limträbranschens försäljning av lagerbalk till bygghandeln och återgår nu till mer normala nivåer. Däremot drar projektbalken i väg med en försäljningsökning på 30 procent i december 2022. Den används främst i större projekt som allt oftare byggs i trä, till exempel idrottshallar, kontor, logistik- och industribyggnader.

Trots en fortsatt finansiell oro på marknaden betonar de svenska limträtillverkarna att limträförsäljningen fortfarande ligger på höga nivåer. Foto: Moelven

– Resultatet för lagerbalk var väntat med tanke på det rådande omvärldsläget. Konsumenterna håller tillbaka vilket påverkar försäljningen av lagerbalk. Däremot är efterfrågan på projektbalk hög och det är glädjande att de riktigt stora träprojekten blir allt fler, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä, i ett pressmeddelande.

Enligt den senaste limträstatistiken från Svenskt Trä gick den totala försäljningen av limträ upp med 2,3 procent i december 2022 jämfört med samma månad föregående år. Ökningen har möjliggjorts av projektbalken där försäljningen steg kraftigt med drygt 30 procent. För lagerbalken minskade försäljningen med 37,5 procent. Sett över året ökade försäljningen av projektbalk med drygt 2 procent under 2022, medan siffran för lagerbalk visar en minskning med cirka 13 procent. Sammantaget minskade limträförsäljningen med 4,3 under 2022 jämfört med föregående år.

Fler större aktörer inser fördelarna med limträ

Trots en fortsatt finansiell oro på marknaden betonar de svenska limträtillverkarna att limträförsäljningen fortfarande ligger på höga nivåer, trots en liten nedgång från 2021 när pandemin bidrog till ökad försäljning mot konsument via bygghandeln.

– Nu svänger försäljningen över mot entreprenörssidan där vi ser en ökning främst på större lager, logistik- och industribyggnader. Tack vare klimatfördelarna med att bygga i trä tar vi marknadsandelar från andra material, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Att limträ blir alltmer attraktivt hör ihop med den omställning som vi behöver göra till ett mer hållbart byggande. Dessutom har många fått upp ögonen för det rationella byggande som limträ möjliggör, med tids- och kostnadseffektivitet som resultat.

– Vi märker att allt fler större aktörer inser fördelarna med att välja limträ, både ur ett klimat- och affärsmässigt perspektiv. Det gynnar den fortsatta utvecklingen av storskaliga byggprojekt i trä som är anpassade för framtidens hållbara samhälle, säger Johan Fröbel.

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera