Doktorander sökes

Frågor som rör arbetsmiljön är viktiga för ett hållbart jord- och skogsbruk. Därför har Stiftelsen SLO-fonden beslutat att bidra med fyra miljoner vardera till en doktorand inom jordbruks- och en inom skogsbruksområdet.

Nu finns det pengar att söka för två doktoranduppdrag inom lantbruk och skog med inriktning mot arbetsmiljö.
Foto: Carolina Wahlberg

Stiftelsen SLO-fondens har som uppdrag ”att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jordbrukets och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön”. Som ett steg i detta har stiftelsens nämnd beslutat att lämna ekonomiskt stöd till en doktorand inom jordbruksområdet och en inom skogsområdet, som ska jobba med detta.

Exempel på områden som doktoranderna skulle kunna arbeta inom:

  • Hur ny teknik påverkar arbetsförhållanden för företagare (skogsägare/lantbrukare) och medarbetare.
  • Hur resurseffektiva och kvalitetsinriktade produktionssystem kan förbättra arbetsmiljön.
  • Hur existerande/ny teknologi kan bidra till att utveckla och förbättra lönsamheten i en hållbar animalie- och växtproduktion, med särskild tonvikt på byggnation.
  • Hur ny teknik kan underlätta/förbättra skogsägarens beställarkompetens av skogliga entreprenadtjänster.
  • Effekter på arbetsmiljön av interaktion mellan ny teknologi och människa.

Senast den 3 april klockan 24.00 ska ansökan vara KSLA tillhanda.

Mer information finns på KSLAs hemsida. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste