100 000 hektar unika fjällnaturskogar ska skyddas efter ny överenskommelse

Sveaskog och Naturvårdsverket ger nu 100 000 hektar fjällnaturskogar ett långsiktigt skydd. Den gemensamma satsningen innebär att de unika skogsmiljöernas biologiska värden och naturliga ekosystem bevaras för framtida generationer.

Stortjärnen i Norrbotten. Foto: Sveaskog

Fjällnaturskogarna längs med hela den svenska fjällkedjan från finska gränsen ner till Dalafjällen är ett unikt ekosystem. Tillsammans med omgivande myrar och fjäll är skogarna unika, inte bara i Sverige utan i hela västra Europa.

− Vi är stolta och glada att vi nu har en överenskommelse på plats för att bevara en stor del av dessa biologiskt mycket värdefulla skogar för kommande generationer. Ett långsiktigt skydd av fjällnaturskogarna skapar också goda möjligheter för renskötsel och för turism och friluftsliv, säger Erik Brandsma, vd Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Mycket av skogarna var sedan tidigare frivilligt avsatta av Sveaskog, men nu blir det ett mer sammanhängande område av fjällnaturskog på Sveaskogs mark som får ett formellt och långsiktigt skydd.

− Att skydda de utpekade områdena bidrar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen såsom ”Storslagen fjällmiljö”, ”Levande skogar” och ”Myllrande våtmarker”. De blivande naturreservaten bidrar också till Sveriges internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen och ett ökat formellt skydd av skog och mark, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

 

Den aktuella arealen är cirka 100 000 hektar, dvs 1000 km². För att sätta överenskommelsens storlek i proportion så kan man jämföra med hela Ölands storlek på cirka 1 340 km².

Av de 100 000 hektaren är cirka 48 000 hektar produktiv skog och omfattar sammanlagt 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

  • I Norrbottens län är det 57 områden omfattande totalt cirka 31 000 hektar produktiv skogsmark
  • I Västerbottens län är det 39 områden omfattande cirka 12 500 hektar produktiv skogsmark
  • I Jämtlands län är det ett område omfattande knappt 300 hektar produktiv skogsmark
  • I Dalarnas län är det elva områden omfattande cirka 4000 hektar produktiv skogsmark

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste