Aldrig har marknads­förutsättningarna varit bättre

Miljödebatten är till stora delar onyanserad. Det är inget nytt, men osakligheten når tyvärr ständigt nya höjder. Europa genomlider en enorm energikris, men den förringas av många. Svenskt skogsbruk sitter på en underutnyttjad del av lösningen. Bioenergi från skogen är en viktig del av lösningen. Kan vi inte sälja in den utmärkta produkten nu, kan vi det aldrig.

 

En hord EU-byråkrater och så kallade miljövänner ser hellre på när fossila bränslen firar nya segrar i våra grannländer, än talar vackert om fotosyntesens möjligheter. Det är skandalöst.

Tysklands och därmed Centraleuropas plan var att förlita sig på fossil naturgas för sin energiförsörjning. Det tyckte miljörörelsen, i blint kärnkraftshat, var en bra idé. Naturgas har cirka 40% mindre utsläpp av koldioxid än det sämsta av det dåliga: kol och 20% mindre än olja. Det är riktigt dåliga nyckeltal.

I och med stoppet för gasleveranser från Ryssland ersätts nu mycket naturgas med LNG (liquified natural gas). Det är helt enkelt flytande naturgas, naturgas som komprimerats hela 600 gånger. Miljöbelastningen från LNG, från källa till förbrukning, är mycket högre än för naturgas. Utöver den ökade användningen av LNG så ökar nu också förbränningen av kol och olja.

I den här verkligheten tycks samhällets krav på skogen mest kretsa kring hur vi i mindre grad ska kunna bruka skogen, fotosyntesen och det naturliga kretsloppet för att få material och energi.

Det är viktigt att skogsbranschens aktörer inte låter sig förföras av budskap från dem som inte förmår bättre än att i realiteten öka fossilanvändningen för material och energi. Även om den önskade snabba utbyggnaden av sol- och vindenergi blir verklighet kommer enormt mycket balanskraft att behövas i Kontinentaleuropa. Den kommer lämpligen från skogen, inte från kol och naturgas.

Många är de europeiska företag och personer som nu i energi­krisens spår vill göra sig oberoende eller i alla fall mindre beroende av samhällets fallerade system för att tillhandahålla miljövänlig och prisvärd energi. Ur den önskan spirar många utmärkta säljargument för flis, pellets och energived.

Satsningar på utveckling av export av skogsbränsle bör stå högt på regeringens-, skogsägarföreningarnas och skogsbolagens agendor. Marknadsförutsättningarna blir aldrig bättre.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades tisdag den 31 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste