250 miljoner betaldes ut för nekad avverkning i fjällnära skogar under 2022

Skogsstyrelsen betalade ut cirka 250 miljoner kronor i ersättning i 110 ärenden under 2022 till markägare som blivit nekade avverkning i fjällnära skog. Ansökan om avverkning i fjällnära miljö har tagit och tar fortfarande långt tid att få beviljad på grund av högt söktryck.

Antalet ansökningar skiljer sig åt mellan länen i fjällnära miljö, mycket beroende på ägandestrukturen, men även på hur geografin ser ut. Foto: Bo Persson
Antal ärenden som har hanterats i respektive län. Flest hanterade ärenden hade Jämtland, 169 av totalt 290. Källa: Skogsstyrelsen

Under 2021 slog antalet nya ansökningar om att avverka i fjällnära skog rekord. Samtidigt tog​ ​ Skogsstyrelsen beslut om avslag motsvarande 300 miljoner kronor omfattande 12 600 hektar. Under samma år betalades 75 miljoner kronor ut till markägare som nekats avverka.

Skogsstyrelsens sammanställning för 2022 visar att det betalades ut nära 250 miljoner kronor under året, vilket omfattar 7 100 hektar skog där höga naturvärden nu kunnat bevaras. ​

– Vi satsar fortsatt mycket stora resurser på att markägarna ska få en rättssäker hantering och så snabbt som möjligt få besked och den ekonomiska ersättning man har rätt till, säger Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen Region Nord, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen hanterar alla ärenden som kommer in men det kan ändå ta 1,5 år att få beslut om ansökan beroende på när på året de kommer in. Därutöver kan det ta ytterligare cirka ett år för att få besked om ersättningens storlek.

– Ersättningsrätten är lagstadgad och påverkas inte av budgetförändringar. Alla som blir berättigade till ersättning kommer att få det. Men varje ärende tar tid och trots att vi har många medarbetare som handlägger detta nu så kan utbetalningen tyvärr dröja, säger Kristina Nilson, samordnare Skogsstyrelsen.

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste