Prisutvecklingen på skogsmark 2022

Ludvig & CO har sammanställt 2022 års försäljningar av skogsfastigheter, som företagets fastighetsmäklare förmedlat på öppna marknaden. Statistiken visar att priset på skogsmark ökat när andra tillgångsslags värden har minskat.

Real utveckling av priset på skogsmark mellan 1995-2022 (kr/m³sk). Källa: Ludvig & CO

– Efterfrågan på skogsmark har varit fortsatt stor under hela 2022. Flera stora aktörer med starka monetära resurser såsom exempelvis skogsbolag och andra investerare har haft ett fortsatt stort intresse i att köpa skogsfastigheter. Det är en bidragande orsak till prisstabiliteten vi sett under året och liksom tidigare konjunkturnedgångar har priset på skogsmark visat sig fluktuera mindre än andra tillgångar, säger Peter Calderon, Affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Prisuppgång 2022

Ludvig & Co har delat in Sverige i tio olika prisregioner. I nominella mått ser de en kraftig prisuppgång i nio av dessa tio prisområden. När de tar hänsyn till den kraftiga inflationen och justerar siffrorna med KPI (konsumentprisindex), ser de att skogen även reellt har hållit sitt värde fint. I reella mått har genomsnittspriset för skogsmark i Sverige stigit 1,4 procent till 587 kronor per skogskubikmeter alternativt mätt i kronor per hektar 2,4 procent till 84 000 kronor per hektar. I sju av tio prisregioner har priset stigit realt.

Regionala skillnader

Real utveckling av priset på skogsmark (kr/m³sk). Källa: Ludvig & CO

I norra Sverige har priset på skog realt i genomsnitt stigit 6,8 procent till 385 kronor per skogskubikmeter och Ludvig & CO ser i nominella termer en stor prisuppgång i hela norra Sverige. Därmed har de senaste årens trend, att marknaden ansett skog i norra Sverige vara köpvärd, fortsatt.

I mellersta Sverige har priset på skog i reala mått gått ner 4,3 procent till 560 kronor per skogskubikmeter. Nedgången i reala termer beror främst på prisområde sex (Värmland och n.v. delen av Västra Götaland) där prisbilden år från år fluktuerar mer än andra delar av landet. Under 2022 har flera försäljningar i norra delen av Värmland genomförts, vilket tenderat att dra ner genomsnittspriset.

I Södra Sverige är den reala prisuppgången 3,3 procent till 911 kronor per skogskubikmeter. I södra Sveriges prisregion ett (Blekinge, Halland och Skåne) noterar vi det absolut högsta genomsnittspriset, 1 114 kronor per skogskubikmeter.

Ludvig & CO framtidsprognos

”Vår prognos för framtiden har inte ändrats jämfört med när vi släppte skogsmarksprisrapporten vid halvårsskiftet. När nu räntenivån har stigit samt förväntas stiga ytterligare är det enligt ekonomisk teori rimligt att tro att prisbilden för skog i Sverige avmattas. Det är också ett troligt scenario. Skogsmark kommer dock fortsatt stå emot räntehöjningar och försämrad konjunktur bättre än andra tillgångsslag. Skog ses som en trygg investering i oroliga tider. Vår bedömning är sammantaget att efterfrågan på skogsmark kommer vara fortsatt stor, att en investering i skog är en långsiktigt bra investering men att man i ett kortare perspektiv inte kan räkna med fortsatt prisuppgång”, skriver Ludvig & CO.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste