Prishöjning på virke hos Sveaskog

För andra gången i år höjer nu Sveaskog virkespriserna för de privata skogsägarna. Behovet av grön råvara i industrin är fortsatt stort och Sveaskogs kunder efterfrågar utökade leveranser.  

Foto: Sveaskog

– Sveaskogs leveranser av skogsråvara från hållbart brukade skogar är mycket efterfrågad. Virke som vi köper in från privata skogsägare tillsammans med den råvara som produceras på Sveaskogs egna marker utgör en mycket attraktiv råvarubas för svensk skogsindustri, säger Patrick Bäckström, marknadschef på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Barrmassavedens prislistor justeras upp mellan 25 och 50 kr/m3fub i större delen av landet, och trots svagare konjunktur för sågverken bibehålls de höga prisnivåerna för sågtimmer.

Sveaskog vill bidra till ett aktivt skogsbruk även hos mindre skogsägare och stärka värdet på den svenska skogen.

– Prishöjningen förbättrar lönsamheten i skogsbruket, för såväl små som stora skogsägare, och visar skogsägarna att Sveaskog är valet för ett lönsamt skogsbruk, säger Jens Stenberg, köpchef på Sveaskog. 

Aktuella virkespriser finns på Sveaskogs hemsida: sveaskog.se/virkespriser

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste