Virkespriserna uppåt under 2022

2022 ökade sågtimmerpriset med 14 procent och massavedspriset med 19 procent jämfört med 2021. Priserna är volymvägda genomsnittspriser för leveransvirke och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflation.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen. Foto: Storaenso

Den avverkade volym som ligger till grund för Skogsstyrelsens statistik har minskat med mer än hälften under den senaste 20-årsperioden vilket gäller både för volymen sågtimmer och för volymen massaved. Leveransvirke utgör en liten andel av den totala virkesförsäljningen. Den sammanlagda volymen för sågtimmer och massaved i underlaget uppgick 2022 till drygt 3,4 miljoner kubikmeter fast mått under bark.

Sågtimmer

Sågtimmerpriset avser årliga genomsnittspriser för sågtimmer av tall och gran. Regionalt syns vissa skillnader i utvecklingen för sågtimmer:
Under 2022 har sågtimmerpriserna i Götaland stigit med 12 procent jämfört med 2021 medan de i Norra Norrland ökade med 11 procent.

Massaved

Priset på massaved avser årliga genomsnittspriser för massaved av tall, gran och björk. Regionalt syns vissa skillnader i utvecklingen för massavedspriserna:

Under 2022 har massavedspriserna i Norra och Södra Norrland stigit med knappt 8 respektive 9 procent.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera