Nytt förslag på elstöd till företag

Svenska kraftnät presenterade under onsdagen ett nytt förslag på elstöd till näringsidkare och juridiska personer, som innehåller ett maxtak. Dock är det ännu oklart när stödet kan betalas ut.

Den 4 januari presenterade Svenska kraftnät ett nytt förslag på elstöd till företag. Bland annat har det införts ett takbelopp på drygt 22 miljoner kronor. Foto: Helena Åkerheim

Efter att regeringen i slutet på december valt att inte gå vidare med det tidigare föreslagna elstödet till företag, då det bröt mot EU:s statsstödsregler, fick Svenska Kraftnät i uppdrag att ta fram ett nytt upplägg. Vilket presenterades i dag, den 4 januari.

Svenska kraftnät skriver i ett pressmeddelande att de ansöker hos Energimarknadsinspektionen, Ei, om att få använda kapacitetsavgifter för att finansiera en modell för elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Enligt Svenska Kraftnät bygger det nya förslaget till stora delar på samma modell som gäller elstödet till hushåll, och innebär att elstöd ska betalas ut till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 3 och 4. Dock har man infört ett tak på 2 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 22 miljoner kronor, i enlighet med EU:s statsstödsregler. Taket kommer även avse koncerner, som kan bestå av flera juridiska personer.

– Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät, i ett pressmeddelande.

Förbrukningen styr

Enligt Svenska kraftnät kommer storleken på elstödet, upp till maxbeloppet, att bestämmas av hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021 till och med september 2022. Inom elområde 4 kommer företagen få 0,79 kronor per förbrukad kWh under perioden, och i elområde 3 får man 0,5 kronor per förbrukad kWh. För att få elstödet ska näringsidkare och juridiska personer ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 och 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter detta datum får därmed inget elstöd.

På frågan hur denna modell skiljer sig mot det tidigare förslaget svarar Malin Stridh:

– Vår tidigare ansökan var baserad på en generell modell för elstöd till alla elkunder med syfte att inte omfattas av EU:s stadsstödregler. Detta för att möjliggöra en så snabb utbetalning som möjligt till alla som har drabbats av höga elpriser. Nuvarande modell är utformad med hänsyn till Ei:s beslut den 16 november avseende den modell vi då presenterade och de tillägg till modellen Ei då gjorde samt till gällande statsstödsregler.

Pröva förslaget

Nästa steg i processen är att Energimarknasinspektionen ska pröva förslaget, och under förutsättning att de ger klartecken kan regeringen ansöka om statsstöd hos Europakommissionen.

­­– Därefter behöver detaljer för utbetalningen av stödet klargöras av regeringen, säger Malin Stridh.

När stödet kan komma att betalas ut är oklart.

– Vi kan i dagsläget inte svara på när stödet betalas ut då en mängd faktorer påverkar. Vi har hemställt till regeringen om att en annan myndighet ska hantera utbetalningarna, säger Malin Stridh.

Läs hela förslaget här.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste