Minskad avverkning i Sverige ökar avverkningen någon annanstans

I en ny undersökning som Skogsstyrelsen låtit göra visar man vad som händer ifall Sverige skulle minska sin avverkning. Om vi exempelvis skulle minska avverkningen av klimatpolitiska skäl, kan uppemot hälften i stället komma att avverkas i andra länder och importeras.

Av Sveriges totala landareal på 40,7 miljoner hektar utgör skogsmark 27,9 miljoner hektar varav 23,4 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Foto: Komatsu Forest

Om en minskad avverkning i Sverige kompenseras med ökad avverkning i andra länder har det uppstått en läckageeffekt. Rapporten som Skogsstyrelsen gjort visar att en del av en minskad avverkning i Sverige, till exempel genom att skogsbestånd undantas från avverkning, skulle kompenseras genom ökad avverkning i andra länder, enligt dagens förutsättningar och efterfrågan på skogsråvara. Uppskattningen av läckageeffektens storlek är omkring 25 procent för sågtimmer och 50 procent för massaved, av en minskad avverkning i Sverige.

– Vill man minska avverkningen i Sverige, kanske av klimatpolitiska skäl, så riskerar man att överskatta klimatnyttan om man bortser från de här läckageeffekterna, eftersom det går att importera skogsråvara från andra länder, säger Tina Nilsson, utredare vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Läckaget som beskrivs i rapporten kan gå åt båda hållen. Svenska skogs- eller klimatpolitiska åtgärder får konsekvenser i andra länder genom läckageeffekterna. Samtidigt får liknande åtgärder i andra länder konsekvenser i Sverige.

I rapporten beskrivs läckaget kunna minskas genom exempelvis klimattullar, att andra länder inför en likvärdig klimatpolitik och genom en ökad återanvändning av skogsråvaran.

– En bidragande orsak till att läckageeffekterna uppstår är att styrmedel och lagstiftning ser olika ut i olika länder och delar av världen. Samtidigt är det naturligt för företag på en öppen global marknad att säkerställa tillgång på skogsråvara, säger Tina Nilsson.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste