Tveksam miljövinst av minskat skogsbruk

Krönika: Skogen spelar en enormt viktig roll i att kunna motverka klimatförändringarna, så länge den används på rätt sätt. Ska vi däremot lösa miljöproblemen genom att minska ner på skogsbruket är risken överhängande att den miljövinst vi eftersöker helt och hållet uteblir.

 

”Vad ska vi göra med skogen?” är en fråga som har varit belyst under längre tid men som nu blivit än mer aktuell i och med miljö- och klimatdebatten, som idag har riktat in sig på hur skogen ska kunna vara en del av lösningen på den stundande klimatkrisen. Den lösningen verkar just nu vara att vi ska minska ner på skogsbruket och att skogen istället ska agera kolsänka. En lösning som går tvärtemot vad jag och hela skogsbranschen menar skulle vara den bästa. 

Den kanske viktigaste effekten som skogen har idag, frånsett upptag av koldioxid, är den så kallade substitutionseffekten. Den syftar till att produkter som tillverkas av fossila råvaror istället ska tillverkas av råvaror från skogen. Detta innebär att så länge endast nettotillväxten i skogen används för tillverkning av skogliga produkter så kommer halten koldioxid i atmosfären inte att öka. Nyttjandet av denna effekt betyder i praktiken att vi kan byta ut framför allt förpackningsmaterial av plast mot likvärdiga och bättre alternativ gjorda av papper, vilket har många fördelar för miljön. Trots fördelarna menar kritiker ändå att substitutionseffekten är ”greenwashing” och helt onödig, men dessa åsikter bygger på antaganden som är rent orimliga. 

Ett av de vanligt förekommande motiven till varför substitutionseffekten ska bortses från är att det inte kommer att finnas ett behov av pappersprodukter i framtiden. Världen ska minska sin konsumtion och det gör att behovet av engångsprodukter i papper inte längre kommer att finnas, skogen kan därför istället användas som en kolsänka. För att detta resonemang ska fungera krävs ett antagande, nämligen att världen ska kunna minska sin konsumtion. Jag säger inte att det är omöjligt, men personligen tror jag inte att det är rimligt antagande. Inte ens vi i Sverige skulle kunna minska vår konsumtion så mycket att träbaserade produkter inte skulle behövas, då detta skulle kräva förändringar som vi människor knappast är beredda att acceptera. Dessutom är det ett konstigt resonemang att pappersprodukter, som faktiskt är fossilfria, nedbrytningsbara och mer hållbara, ska fasas ut före plastprodukter, vilka definitivt har fler negativa miljökonsekvenser än positiva. Om vi ska minska vår konsumtion är det därför mer rimligt att plastprodukterna först avvecklas och att vi sen börjar minska ner på det mer miljövänliga pappersalternativet, inte tvärtom. 

Vad ska vi då göra med skogen? För mig är det en självklarhet att vi ska nyttja skogen för att motverka klimatförändringarna. Skogsprodukter och substitutionseffekten ska användas som ett sätt att fasa ut de fossila produkterna, och för det krävs ett aktivt brukande av skogen. Om vi istället avsätter all skog, utesluter fossilfria alternativ och inbillar oss att människor drastiskt ska sluta konsumera, då kan jag garantera att den miljövinst vi eftersöker från skogen kommer att gå förlorad. 

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades torsdag den 29 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste