Österrikiska Pfeifer köper upp stort finskt träförädlingsföretag

Pfeifer Holding GmbH har tecknat ett avtal om att köpa samtliga aktier i det finska träförädlingsföretaget Pölkky Oy. Finska Pölkky är det största privata träförädlingsföretaget i norra Finland som har 420 anställda och hade senast en årlig omsättning på 200 miljoner euro.

I och med övertagandet ökar antalet anställda i Pfeifer-koncernen till cirka 2 600 anställda i fyra länder. Foto: Pfeifer

Varumärket Pölkky kommer att finnas kvar och den tidigare ledningen kommer att fortsätta driva företaget under vd Petteri Virranniemi, förvaltningsrådet kommer att ombildas. Pfeifers övertagande kommer inte att påverka Pölkkys personalstyrka, kunder eller samarbetsavtal. Själva förvärvet kommer att slutföras efter fusionskontroll runt januari 2023.

I och med köpet ökar antalet anställda i Pfeifer-koncernen till cirka 2 600 anställda i fyra länder. Den prognostiserade omsättningen ökar till 1,4 miljarder euro 2023. I och med transaktionen driver företaget, som tidigare var baserat i Centraleuropa, en strategiskt sammanhållen utveckling i riktning mot Skandinavien. Förutom att gå in på en attraktiv marknad öppnar det också upp för nya försörjningskällor för det högkvalitativa virket från norr. Detta säkerställer koncernens leveranssäkerhet och leveransförmåga på lång sikt, menar Pfeifer.

Värdefull marknadsposition i Skandinavien

– Vi är mycket glada över de möjligheter som detta förvärv ger oss. Pölkky är ett välskött familjeföretag med kompetent ledning och medarbetare. För oss var detta ett unikt tillfälle att skaffa oss en värdefull marknadsposition i skogklädda norra Finland.  Pölkky passar perfekt in i vår strategi, som förutser en synergisk tillväxt, säger Michael Piper vd Pfeifer Group, i ett pressmeddelande.

Från vänster: CTO Clemens Pfeifer, Petteri Virranniemi, vd för Pölkky Oy och Michael Pfeifer, vd för Pfeifer Group. Foto: Pölkky

Pölkky är norra Finlands största familjeägda träförädlingsföretag. Hög produktionsstandard, pålitliga leveransförhållanden, logistikkunnande och ansvarsfull personal kännetecknar företaget, menar Pfeifer.

– För mig och min familj innebär detta steg en stärkt utvecklingspotential, vilket gör att Pölkky kan fortsätta växa lönsamt. Jag är övertygad om att vi kommer att skapa nya synergier och ytterligare marknadspotential som ett resultat, säger Petteri Virranniemi, vd för Pölkky Oy.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 28 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste