Positivt men dämpat läge på maskinmarknaden

Läget är relativt gott och framtidstron på skogsbranschen är stark, men marknaden har dämpats under hösten. Så kan läget på maskinmarknaden sammanfattas efter att några av landets skogsmaskintillverkare har fått ge sin bild av 2022 och blickat fram mot 2023.Henrik Johansson, Sverigechef, John Deere

Hur står sig försäljningen av skördare och skotare för 2022 jämfört med tidigare år?

− 2022 blir ett ganska mycket sämre leveransår för oss än tidigare år. Det har att göra med dels komponentbrist i fabrik och dels en brand hos en av våra underleverantörer i Finland. Däremot har orderingången varit väldigt stark 2022. Senaste kvartalet har vi dock sett en återhållsamhet bland kunderna på grund av ökade kostnader.

Märker ni en lägre efterfrågan på grund av det höga räntetrycket?

− Jättesvårt att säga, men det är självklart en stor del när man ska finansiera en maskin. Maskinpriserna har ju gått upp generellt i branschen.

Hur tänker ni kring försäljningen under 2023?

− Leveransmässigt räknar vi med att 2023 blir ett väldigt bra år för oss. När det gäller orderingången kan det nog bli trögare. Kunderna kör längre med sina maskiner och därmed blir det en lägre volym för vår del. 

Niklas Lefévre, försäljnings- och marknadschef, Rottne

Hur står sig försäljningen av skördare och skotare för 2022 jämfört med tidigare år?

− Vi har fortfarande en relativt god orderingång, men vi ser samtidigt att volymerna på den svenska marknaden under 2022 har gått ner något. Högtrycket har börjat backa, sågverksindustrin har dragit i bromsen och det finns en osäkerhet på den svenska marknaden för stora avverkningsmaskiner. Däremot ser vi att intresset för gallringsmaskiner ökar. 

Märker ni en lägre efterfrågan på grund av det höga räntetrycket?

− Det har nog inte påverkat så mycket under första halvåret 2022, men under hösten har det blivit en ”vänta och se-mentalitet” ute bland entreprenörerna. Man väntar med att byta maskin för att det har blivit dyrare att finansiera maskinen. 

Hur tänker ni kring försäljningen under 2023?

− Vi har en ganska bra orderstock för 2023 för den svenska marknaden, men orderingångstakten har bromsat in något. Man kan väl säga att det är lite dämpat läge, men totalt sett har vi en god orderstock och det rullar på väldigt bra på våra exportmarknader.

Lars Wickman, försäljningschef, Ponsse AB

Hur står sig försäljningen av skördare och skotare för 2022 jämfört med tidigare år?

− Under de senaste två, tre åren har det varit väldigt hög försäljning. Från sommaren 2022 och framåt har det varit lite mer avvaktande, men vi ser fortfarande en god försäljning.

Märker ni en lägre efterfrågan på grund av det höga räntetrycket?

− Inte direkt, men jag tror att man som entreprenör räknar på sin maskin mer nu och högre dieselpriser och annat ger ett minskat resultat. Vissa väljer kanske att köra lite längre med sin nuvarande maskin för att se vad som händer. 

Hur tänker ni kring försäljningen under 2023?

− Vi har fortfarande tillverkningsplatser kvar under nästa år så vi ser inga problem med att kunna leverera under 2023. Det finns en efterfrågan och eftersom den ryska marknaden är låst behöver övriga världen täcka upp det som annars skulle kommit därifrån. Vi ser positivt på skogsbranschen även i fortsättningen.

Hans Lindberg, VD, Malwa Forest AB

Hur står sig försäljningen av skördare och skotare för 2022 jämfört med tidigare år?

− Siffrorna för 2022 är cirka 30 procent upp från 2021.

Märker ni en lägre efterfrågan på grund av det höga räntetrycket?

− Vi noterar en försiktighet både i Sverige och på exporten i Q3 och Q4 och ser en något dämpad efterfrågan.

Hur tänker ni kring försäljningen just nu och under 2023?

− Under Q4 är det full fart för att hinna få ut maskiner enligt plan. Vi kommer att leverera en tredjedel av årets volym under Q4. När det gäller 2023 är det svårt att bedöma med tanke på det osäkra läget avseende räntor, inflation och energipriser. Med tanke på fortsatt höga priser på massaved och brännved i Europa är vi ändå optimistiska och tror på en viss volymökning.

Johannes Nilsson, VD, Vimek

Hur står sig försäljningen av skördare och skotare för 2022 jämfört med tidigare år?

− Vi har ökat omsättningen under 2022. Svårt att säga hur mycket på rak arm men kanske 15-20 procent. Dessutom har vi byggt på orderstocken så det har varit ett bra år försäljningsmässigt. 

Märker ni en lägre efterfrågan på grund av det höga räntetrycket?

− Det som har gett en omedelbar konsekvens för många är bränslepriser och dyrare delar. Den höga räntan kommer inte i knäet lika snabbt som andra kostnadsökningar, så jag vet inte om den har påverkat så kraftigt än så länge.

Hur tänker ni kring försäljningen under 2023?

− Sammantaget ser vi ser positivt på 2023. Det är en bra marknad för massaved, bränsleved och gallringssortiment just nu. Vår Next Generation-skotare börjar också takta upp ganska bra så där får vi en bra knuff framåt.

Jörgen Johansson, försäljningschef, Komatsu Forest

Hur står sig försäljningen av skördare och skotare för 2022 jämfört med tidigare år?

− Mycket över förväntan när det gäller både skördare och skotare. Cirka 15-20 procent upp jämfört med 2021.

Märker ni en lägre efterfrågan på grund av det höga räntetrycket?

− Räntetrycket är bara en del av den helhet som har ändrat kostnadsläget under det senaste halvåret. Det tar längre tid innan man som entreprenör tar ett beslut att investera, det märker vi.

Hur tänker ni kring försäljningen under 2023?

− 2023 är redan slutsålt för vår del, så produktionen kommer att gå för högtryck.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste