Virkets rätta värde

December blir den värsta elkrismånaden hittills. Redan förra hösten pekade allt för denna utveckling. Sen kom kriget och gjorde situationen ännu tydligare. Trots de tydliga, tidiga signalerna om energikostnadskris är det i norra Europa kol, olja och fossil gas som nu fyller tomrummen efter miljörörelsens framgångar med att få kärnkraftsreaktorer nedstängda i förtid. Hur ska vi få samhället att se det fulla värdet av kretsloppsprodukten trä?

 

Givetvis kan inte skogsprodukter ensamt fylla det gigantiska hål som skapats av ideologiskt motiverade nedstängningar av kärnkraftsreaktorer och uteblivna gasleveranser från Ryssland, men passiviteten som skickar oss decennier tillbaka i omställningen från fossilt, är beklämmande.

Utbyggd fjärrvärme, kraftvärmeverk optimerade för elgenerering och givetvis fler företag som gör sig oberoende med egna flis- eller pelletspannor borde vara högsta prioritet, redan ifjol.

Att elda trä maximerar ensamt inte virkets värde. Givetvis ska fokus långsiktigt vara på att få fram bra timmer samt maximera sågutbytet och förädlingsvärdet. Men det är otroligt bra för skogsägarnas lönsamhet med en stark marknad för det klenare och sämre virket samt biprodukter. Just idag skulle det löna sig bäst för skogsägaren att till och med elda timmer för att göra värme och el. Men det krävs en anläggning för det.

I jordbruket fyller etanolfabriker och rapsoljepressarna funktionen att skapa ett bra bottenpris för spannmål och oljeväxter. Skogsägarkollektivet har allt att vinna på att hårdare lobba för mer fossilfri kraft från skogen. Du kan positivt påverka avsättningen av virke i ditt område genom att upplysa om det förträffliga i att investera sig bort från den politiskt sårbara/saboterade elmarknaden. Uppmuntra politiker och företag att lokalt ta tag i sin egen energiförsörjning och gröna omställning.

Politiken, både nationellt och på EU-nivå går i otakt med verkligheten. Samtidigt som vi för att nå klimat- och miljömål mer än någonsin behöver öka produktionen i jord- och skogsbruk, nyttjandet av fotosyntesen, så fortsätter i praktiken arbetet med att minska densamma. Det är mycket frustrerande.

Men den som har rätt får förr eller senare rätt. Låt oss se till att det blir förr.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 22 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste