31 000 personer var sysselsatta i skogsbruket förra året

Skogsstyrelsen har släppt ny statistik om skogsåret 2021. Enligt den var var 4 400 kvinnor och 26 500 män sysselsatta i skogsbruket, vilket är i nivå med 2020. Antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket ökade också marginellt under 2021. 

Antal sysselsatta kvinnor och män (15 - 74 år) inom skogsbruket, 2001 - 2021. Källa: Statistiska Centralbyrån, Arbetskraftsundersökningarna

Antalet sysselsatta personer inom svenskt skogsbruk ökade kraftigt under åren efter stormen Gudrun år 2005. Sedan dess har sysselsättningen varierat mellan 25 000 och 31 000 personer. Under 2021 var 14 procent av de sysselsatta i skogsbruket kvinnor. Andelen var som högst 2017, då 15 procent av antalet sysselsatta i skogsbruket var kvinnor, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Många har inkomst från skogen

Den senaste statistiken om antal personer med inkomst från skogsbruk avser 2020.

Totalt hade ungefär 46 800 personer en inkomst från skogsbruk, varav 12 900 var kvinnor. Det är i nivå med året innan men lägre än åren 2008 till 2015 då i genomsnitt 52 700 personer hade inkomst från skogsbruk varje år. Statistiken inkluderar både inkomst från näringsverksamhet och löner.

Skogsbruket som verksamhet präglas av markägare med hög medelålder, säsongsarbete samt tillfälliga inkomster. Att redovisa statistik baserat på inkomst är ett sätt att bredda statistiken om sysselsättning i skogsbruket. Det fanns till exempel 6 300 personer äldre än 74 år som hade en inkomst från skogsbruk under 2020. Antalet äldre än 74 år med inkomst från skogsbruk har ökat stadigt i mer än 10 år. 2009 var det ungefär 2 100 personer.

Antal arbetsolyckor

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket anmäldes 130 arbetsolyckor i skogsbruket 2021. Det är en ökning från föregående år då 114 olyckor anmäldes. Nivån har tidigare fluktuerat mellan 95 och 120 anmälda olyckor per år sedan 2008.

Sedan 2008 har totalt 51 arbetsolyckor haft en dödlig utgång i skogsbruket. Foto: Photos.com

Det finns enbart kännedom om anmälningen av olyckor vilket innebär att förändringar mellan åren kan påverkas just av benägenheten att anmäla olyckan. De vanligaste orsakerna till olyckorna är förlorad kontroll över maskin eller transportmedel och den näst vanligaste orsaken är fall av person.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste